Rcl - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Rcl Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça duyūn ديون z "borçlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dyn2 kökünden gelen dayn دين z "borç" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça dāna دان z "1. borç aldı, borç verdi, 2. yargıladı, hükmü altında aldı" fiilinden türetilmiştir.
Arapça qrḍ kökünden gelen iqrāḍ "taksitle geri ödenmek üzere borç verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça qarḍ "kemirme, kırpma, faizle borçlanma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için karz maddesine bakınız.
Arapça rcl kökünden gelen irticāl إرتجال z "doğaçlama şiir okuma, hazırlıksız şiir söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ricl رجل z "1. ayak, 2. şiirde vezin birimi, ayak" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rical maddesine bakınız.
Arapça dyn2 kökünden gelen madyūn مديون z "borçlanan, borçlu" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için düyun maddesine bakınız.
Arapça nwl kökünden gelen nawālat نوالة z "ihsan, rızk, harçlık, besin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nawl نول z "verme, sunma, ihsan etme" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça rcl kökünden gelen raculiyyat رجليّة z "erkeklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racul رجل z "insan, erkek" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için rical maddesine bakınız.
Arapça ricāl رجال z "erkân, insanlar, özellikle yüksek rütbeli kişiler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rcl kökünden gelen racul رجل z "insan, adam ('ayakta duran, iki ayak üzerinde yürüyen' anlamında)" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça ricl رجل z "ayak" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen rgel רגל z sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça rusūm رسوم z "harçlar, damga vergileri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rsm kökünden gelen rasm رسم z "harç, damga vergisi" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için resim maddesine bakınız.
İngilizce duty-free "gümrük vergisinden muaf" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce duty "ödev, biat, hükümdara ödenen pay, vergi" (NOT: Bu sözcük Eski Fransızca duité sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Eski Fransızca du "borç, yükümlülük" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen debitus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince debere "borçlu olmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve İngilizce free "özgür, muaf" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *frijo- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *priyo- "sevilen, dost" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *prī- "sevmek, barışık olmak" kökünden türetilmiştir. )
Fransızca écliptique "astronomide burçlar çemberi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ékleipsis έκλειψις z "1. bırakıp gitme, kaybolma, 2. güneş tutulması" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca leípō, lip- λείπω, λιπ- z "bırakmak, terketmek, ayrılmak, eksik kalmak" fiilinden +sis sonekiyle ek+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lipsos maddesine bakınız.
Fransızca zodiaque "12 canlı şeklinde tasvir edilen burçlar kuşağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca zoidiakós ζῳδιακός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca zoîon veya zôon ζῳον/ζῶον z "canlı, hayvan" ve Eski Yunanca eîdos εῖδος z "şekil, görüntü" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için zoo+, ide maddelerine bakınız.
Farsça gardūn "1. dönen, devreden, 2. burçlar çemberi, zodyak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen gardēnag sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gerdan maddesine bakınız.
Fransızca surclasser "sınıf bindirmek, açık farkla üstün gelmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca classe "sınıf, kategori" fiilinden super+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için klas maddesine bakınız.
İngilizce clearing "temizleme, hesap kapatma" sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük İngilizce to clear "temizlemek" fiilinden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince clarus "berrak, saf" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük İngilizce clearing house "ülkeler arası karşılıklı döviz borçlarını takas eden mekanizma, bu mekanizmaya dayalı dış ticaret sistemi" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 14 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.