Rch - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Rch Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça rcḥ kökünden gelen muraccaḥ مرجّح z "tercih edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raacaḥa "ağır bastı, tercih edildi" fiilinin tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için tercih maddesine bakınız.
Arapça rcḥ kökünden gelen rucḥān رجحان z "ağır basma, öncelikli veya tercihli olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racaḥa رجح z "daha ağır idi, ağır bastı" fiilinin masdarıdır.
Arapça rch kökünden gelen tarcīh ترجيه z "yeğleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racaḥa رجح z "ağır bastı, öncelikli idi" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rüçhan maddesine bakınız.
Fransızca démarche "girişim, gidiş, süreç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca démarcher "yürüyüp gitmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca marcher "yürümek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için marş maddesine bakınız.
Fransızca +archie veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen +archy "yönetim, iktidar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca arχeía αρχεία z "önderlik, egemenlik" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca arχē αρχός z "baş, önder, egemen" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca arχō αρχώ z "başlamak, ilk olmak, baş olmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca anarchie "yönetimsizlik, kargaşa" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca arχē αρχη z "iktidar, hükümranlık, önderlik" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +arşi maddesine bakınız.
Fransızca archaïque "en eskiye ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca arχaïkós αρχαïκός z "en eskiye ait, ilkel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca arχaîos αρχαῖος z "ilk, en eski (sıfat)" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca arχē αρχή z "başlangıç (isim)" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +arşi maddesine bakınız.
Fransızca archéologie "eski şeyler bilimi, antik harabeler uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince archaeologia "eski zaman efsaneleri uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen arχaiología αρχαιολογία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca arχaîos αρχαῖος z "eski, kadim" ve Eski Yunanca logía λογία z sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için arkaik, +loji maddelerine bakınız.
İngilizce archetype "prototip, Jung psikolojisinde bir kavram" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca arχétypon ἀρχέτυπον z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için arkaik, tip maddelerine bakınız.
Fransızca archiduc "birinci dük, Habsburg ailesine mahsus bir soyluluk sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince archi- (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca arχós αρχός z "baş, önder, egemen" sözcüğünden türetilmiştir. ) ve Latince dux "dük" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +arşi, dük maddelerine bakınız.
Fransızca architecte "mimar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince architectus "ustabaşı, mimar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen arχitéktōn αρχιτέκτων z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca arχós αρχός z "baş" ve Eski Yunanca téktōn τέκτων z "yapı ustası" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +arşi, tektonik maddelerine bakınız.
Fransızca archives "evrak koleksiyonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen archiva sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen arχaîa αρχαῖα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca arχaîon αρχαῖον z "devlete ait (bina veya evrak)" sözcüğünün çoğuludur. Yunanca sözcük Eski Yunanca arχē αρχή z "devlet, yönetim " sözcüğünden +ion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +arşi maddesine bakınız.
Fransızca hiérarchie "1. ruhban sınıfı, dini mertebeler, 2. emir-komuta zinciri, rütbe düzeni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰierárχēs ἱεράρχης z "baş rahip" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰierós ἱερός z "kutsal, aziz" ve Eski Yunanca arχō αρχω z "baş olmak, yönetmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hiyero+, +arşi maddelerine bakınız.
Latince laterna magica "mekanik görüntü aygıtı (daha sonra müzikli çeşitleri de üretildi)" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1671 Athanasius Kircher, Alm. yazar.) Latince deyim Latince lanterna veya lanterna "fener, lamba" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen lamptēr λαμπτηρ z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca lámpō λάμπω z "ışımak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lamba1 maddesine bakınız.
Yeni Yunanca lavráki λαβράκι z "bir balık türü, dicentrarchus labrax" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca lábraks λάβραξ z "yırtıcı bir balık türü, muhtemelen bir balık türü, dicentrarchus labrax" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca lábros λάβρος z "yırtıcı, aç gözlü" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca leucémie "kan kanseri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca leukaemie sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1848 Virchow, Alm. tabip.) Bu sözcük Eski Yunanca leukós λευκός z "beyaz" ve Eski Yunanca ʰaima ἁῖμα z "kan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için lökosit, hemo+ maddelerine bakınız.
Fransızca monarchie "kraliyet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca monarχeía μοναρχεία z "iktidarın tek kişiye ait olduğu düzen, krallık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mono+, +arşi maddelerine bakınız.
İtalyanca orchestra "müzisyenler grubu" veya Fransızca orchéstre "1. tiyatroda müzisyenlere ayrılan yer [esk.], 2. müzisyenler grubu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca orχéstra ορχέστρα z "dans alanı, tiyatroda koroya ayrılan yer" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca orχéomai ορχέομαι z "raksetmek, horon tepmek, tepinmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *orgh-i- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ergh- "(cinsel anlamda) azmak, husye" kökünden türetilmiştir.
Fransızca orchidé "salepgillerden güzel çiçekli bir bitki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince orchidaea sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Linnaeus (1707-1778) İsv. botanist.) Bu sözcük Eski Yunanca órχis, orχid- όρχις, ορχιδ- z "husye" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca autarchie "özyönetim, başına buyruk olma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen autarχeía αυταρχεία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi" ve Eski Yunanca arχeía αρχεία z "egemenlik" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için oto+1, +arşi maddelerine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen marche sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için marş maddesine bakınız.
Fransızca archet "keman yayı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca arc "yay" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için ark2 maddesine bakınız.
Au Bon Marché "Paris'te 1850'de açılan ilk çok katlı mağaza" ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük Fransızca bon marché "'uygun fiyat' (deyim)" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca bon "iyi" (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen bonus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca marché "pazar, çarşı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen mercatus sözcüğünden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için bono, market maddelerine bakınız.
Fransızca marquis "bir soyluluk ünvanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince marchese "sınır komutanı, uçbeyi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince marca "sınır" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *markō sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mark maddesine bakınız.
Fransızca marchandise "ticari eşya, kargo" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca marchand "tüccar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mercans, t- sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince mercari "alıp satmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için market maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.