Rale - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Rale Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca parallèle sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca parállelos παράλλελος z "birbirinin yanısıra giden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca allélon αλλέλον z "birbiri, yekdiğer" sözcüğünden para+1 önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al-1 "öte, başka" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için alegori maddesine bakınız.
Arapça wzy kökünden gelen muwāzī موازٍ z "paralel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wāzā و‎ا‎ز‎ا‎ z "paralel idi, eşit veya eşdeğer idi" fiilinin mufā'alat vezni (III) failidir.
Fransızca cathedrale "piskoposluk makamı olan kilise" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen cathedralis ecclesia deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kathédra καθέδρα z "1. koltuk, 2. her çeşit makam, piskoposluk makamı" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰédra ἕδρα z "oturma yeri, sandalye, koltuk" sözcüğünden kata+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sed-rā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sed-1 "oturmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sedye maddesine bakınız.
Fransızca démoraliser "moralini bozmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca morale sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için moral maddesine bakınız.
Fransızca générale sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca capitaine général "genel kumandan" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Fransızca général "genel" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince generalis "soya ait, genel" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince genus, gener- "soy, ırk" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için jenerasyon maddesine bakınız.
Fransızca morale "1. ahlakiyat, ahlak gücü, 2. ruh hali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca moral "ahlaki, ahlaka ilişkin" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen moralis sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince mos, mor- "mizaç, terbiye, ahlak" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mō-s- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mē-1 "ruhen eğilimi olmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca ralenti "yavaşlamış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ralentir "(hızlı bir halden) yavaşlamak, yavaşlatmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca lent "yavaş" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince lentus "esnek, yapışkan, ağır" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lent-o- "gevşek" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce raster "görüntünün paralel çizgiler halinde dijitalize edilmesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince rastrum "tırmık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince radere "taramak, tırmalamak" fiilinden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 8 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.