Pk - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Pk Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ṭbḳ kökünden gelen ṭibḳan طبقً z "(tencere ve kapağı gibi) uygun olarak (edat ve zarf)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭibḳ طبق z "tam olarak uyan şey" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tabak1 maddesine bakınız.
Bulgarca ve Sırpça aynı anlama gelen şapka sözcüğünden alıntıdır. Bulgarca sözcük Fransızca chapeau "başlık, şapka" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Geç Latince cappellus "küçük külah" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Geç Latince capa veya cappa "külah, külahlı cübbe" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kep maddesine bakınız.
Eski Türkçe çap- "yamamak, kabaca dikmek" fiilinden +gAn sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çaput maddesine bakınız.
Moğolca sibegen "uzun sırık, kayığı itmeye yarayan uzun kürek" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Moğolca sözcük Moğolca sibe- "delmek, sivri bir şey sokmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sivri maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde çap- "hızlı gitmek, akın etmek" fiilinden +gIn sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çarp- maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde tep- sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tep- maddesine bakınız.
Arapça ˁks kökünden gelen ˁaks عكس z "1. yansıma, tepki, 2. bir şeyin tersi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁakasa عكس z "yansıdı, tersine döndü" fiilinin masdarıdır.
Arapça fḳr kökünden gelen faḳīr فقير z "yoksul" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice #pḳr פקר z "deli, delirmek" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça fkk kökünden gelen fakk فكّ z "kırma, keserek açma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fakka فكّ z "kırdı, keserek açtı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #pkk פככ z kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça fḳh kökünden gelen fiḳh فقه z "1. teşrih etme, kavrama, ilim, 2. islami hukuk ilmi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pḳx kökünden gelen peḳəx "açma (göz açma, çiçek açma)" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḥā kaḏā حا كذا z "tıpkı bunun gibi" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için keza maddesine bakınız.
Arapça nfḳ kökünden gelen nifāḳ نفاق z "1. İslam cemaati içinde ikilik çıkarma, 2. genelde bölücülük, hizipçilik" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice npḳ kökünden gelen nəpaḳ ןפק z "her türlü çıkıntı, insan vücudunda çıkan ur veya tümör, dışkı" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Arapça nafaḳ نفق z "çıkma, çıkarma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nafaka maddesine bakınız.
Arapça ṭġy kökünden gelen ṭuġyān طغيان z "azma, sınırları aşma, sapkınlık, dinden çıkma, zulüm ve zorbalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭaġā طغا z "azdı, taştı" fiilinin masdarıdır.
Arapça zandīḳ زنديق z "dinden sapan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) zandīk "1. alim, yorumcu, 2. Zerdüşt dinine yeni yorum getiren sapkın peygamber Mani'nin (MS 3. yy) müritlerine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) zand "ilim, yorum" sözcüğünden türetilmiştir. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde zanta veya zainti "bilinen, bilgi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gnə-ti- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için gnostik maddesine bakınız.
İtalyanca zinco "tutya madeni" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Eski Yüksek Almanca zinko "1. zıpkın, diken, çatal dişi, 2. tutya madeni" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca allergie "vücudun bir dış etkene verdiği normal dışı tepki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince allergia sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1905 Clemens von Pirquet, Avst. hekim.) Bu sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka, farklı" ve Eski Yunanca érgon έργον z "iş, çalışma" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alegori, erg maddelerine bakınız.
Fransızca excentrique "kuraldışı, tuhaf" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen excentricus veya eccentricus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ékkentros έκκεντρός z "(Ptolemaios coğrafyasında) eşmerkezli olmayan dairesel yörünge, aksı merkezde olmayan, kaymış, sapkın" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca kéntron "merkez" sözcüğünden ek+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için santra maddesine bakınız.
İngilizce pheromone "bir hayvan tarafından salındığında başka bir hayvanda spesifik bir tepki doğuran hormon" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1959 Peter Karlson ve Martin Lüscher, Amer. biyologlar.) İngilizce sözcük Eski Yunanca pherō φέρω z "iletmek, taşımak" ve İngilizce hormone sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için anafor maddesine bakınız.
Fransızca hérétique veya İngilizce heretic "zındık, dinde sapkın öğretiye mensup olan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen haereticus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ʰairetikós ἁιρετικός z "seçmeci, mezhepçi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰaireō "almak, seçmek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca chapeau melon "1880'li yıllardan itibaren moda olan kavun şeklinde şapka" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca melon "kavun" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca mēlopépon μηλοπέπον z "kavun" sözcüğünden alıntıdır. ) Yunanca sözcük Eski Yunanca mēlon μήλον z "her çeşit meyve, özellikle elma" sözcüğünden alıntıdır.
Yeni Latince prometheum "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1926 B. S. Hopkins, Amer. kimyacı.) Latince sözcük Promētheús "mitolojide insanlığa ateşi öğreten dev" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca promēthēs προμηθης z "öngören, ileriyi düşünen, kurnaz" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca arrogant "küstah" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince arrogans "talepkâr, küstah" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince arrogare "talepkâr ve küstah olmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince rogare "hesap sormak, talep etmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için derogasyon maddesine bakınız.
Fransızca barrette "düz tepeli şapka, madenci kaskı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca barretta veya biretta "düz tepeli şapka, bere" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen beret veya berret sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için bere2 maddesine bakınız.
Fransızca béret "düz tepeli kenarsız şapka" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen berret sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince birrus "bir tür külahlı cübbe, burnus" sözcüğünün küçültme halisidir.
Fransızca jaquette "Avrupai cepken" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca jaque "1. köylü, 2. dize kadar inen köylü giysisi" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Jacques "bir erkek adı, Yakub" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Jacobus özel adından türetilmiştir. Daha fazla bilgi için jokey maddesine bakınız.
Fransızca casquette "'küçük miğfer', siperlikli şapka" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca casque "miğfer" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için kask maddesine bakınız.
Fransızca post-moderne "'modern-sonrası', 1980'lerden sonra ortaya çıkan bazı düşünce akımlarına verilen ad" veya İngilizce post-modern "'modern sonrası', 20. yüzyıl modernizmine tepki olarak doğan sanat ve düşünce akımlarına verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1966 Nicholas Pevsner, Amer. sanat eleştirmeni.) Daha fazla bilgi için post+, modern maddelerine bakınız.
Fransızca réaction "karşı-eylem, tepki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca action "eylem, etki" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca vandalisme "amaçsız tahripkârlık, yıkıcılık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1794 Henri Grégoire, Fr. din adamı.) Fransızca sözcük Vandale "455 yılında Roma kentini işgal ve tahrip eden Cermen kavmi" özel adından +ism sonekiyle türetilmiştir.
İngilizce hat trick "bir kriket terimi, sporda bir başarıyı üç kez tekrarlamak" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce hat "şapka" (NOT: Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hattuz "külah, ibik" biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce trick "hile, numara, beceri" sözcüklerinin bileşiğidir.
Bu arama sonucu toplam 31 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.