Phos - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Phos Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça flsf kökünden gelen aynı anlama gelen falsafat veya filsafat فلسفة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca philosophía φιλοσοφία z "'bilgelik-sevgisi', felsefe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca philósophos φιλόσοφος z "'bilgelik-seven', filozof" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için filozof maddesine bakınız.
Arapça faylasūf veya fīlasūf فيلسوف z "felsefe ile uğraşan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca philósophos φιλόσοφος z "bilgelik seven, felsefe ile uğraşan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Pythagoras, Yun. filozof (MÖ 5. yy).) Bu sözcük Eski Yunanca philéō φιλέω z "sevmek" ve Eski Yunanca sophós σοφός z "bilge, bilgin, üstad" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için filo+, sofist maddelerine bakınız.
Arapça ṣwf kökünden gelen ṣūfī صوفى z "tasavvuf ehli, derviş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca sophós σοφός z "bilge, usta, yüksek bilgiye sahip kimse" sözcüğünün nisbet hali olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Yunanca sophía σοφία z "bilgelik" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için sofist maddesine bakınız.
Fransızca apostrophe "Fransızca imlada bir harfin yutulduğunu gösteren kıvrık işaret" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca apóstrophos απόστροφος z "kıvrık, eğri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca apostréphō αποστρέφω z "(geriye) dönmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca stréphō στρέφω z "dönmek, döndürmek, bükmek, burmak" fiilinden apo+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *strebh- "dönmek, döndürmek" biçiminden evrilmiştir. )
İngilizce boustrophedon "antik epigrafide bir satırı sağdan sola, bir satırı soldan sağa yazılan yazıt" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca boustrophēdón βουστροϕηδόν z "'öküz dönüşü usulünde', antik epigrafide bir satırı sağdan sola, bir satırı soldan sağa yazılan yazıt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca boûs βούς z "öküz" ve Eski Yunanca stróphos στρόϕοςύ z "dönüş" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için buffalo maddesine bakınız.
Fransızca phosphore "karanlıkta ışıma özelliğine sahip yanıcı bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen phosphorus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1669 Brandt, Alm. simyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca phōsphóros φωσφόρος z "1. ışık getiren, ışık veren, 2. sabah yıldızı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" ve Eski Yunanca phérō φέρω z "taşımak, getirmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için foto+1, anafor maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen photo+ "ışık" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pháō φάω z "ışımak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhā-1 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.
Fransızca photographe "görüntü kaydetme cihazı ve işlemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen photograph sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1839 Sir John Herschel, İng. fizikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" ve Eski Yunanca graphē γραφη z "yazı, kayıt" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için foto+1, +graf maddelerine bakınız.
Yeni Latince photon "ışık enerjisi taşıyan kuantum birimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1926 Gilbert N. Lewis, Amer. fizikçi.) Latince sözcük Eski Yunanca phôs, phot- φῶς, φοτ- z "ışık" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için foto+1 maddesine bakınız.
İngilizce photocell "ışıktan elektrik üreten hücre" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" ve Latince cella "hücre" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için foto+1, kiler maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca gouféna γουφαίνα z "lüferin büyüğü" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gómphos "kefal veya lüfer balığı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lüfer maddesine bakınız.
İtalyanca colpo "darbe, yumruk, çalım, vurgun" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince colaphus "darbe" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kólaphos κόλαφος z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kup maddesine bakınız.
Fransızca coupe "kesim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couper "kesmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen colpare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince colaphos "darbe" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kólaphos κόλαφος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kolə-bho- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kel-1 "kırmak, kesmek" kökünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca kufáki κουφάκι z "ponza taşı veya talk" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca koûpholithos κοῦφολιθος z "bir tür hafif ve süngersi taş, talk?" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca koûphos κοῦφος z "kof, hafif" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca gouphári γουφάρι z "lüfer balığı, pomatomus saltator" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Orta Yunanca gomphárion γομφάριον z "kefale benzer bir balık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca gómphos γόμφος z "1. çivi, mıh, kazık, 2. kefal balığı, mugil cephalus" sözcüğünün küçültme halisidir.
Fransızca métamorphose "başka şekle girme, dönüşme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen metamórphosis μεταμόρφοσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca morphéō μορφέω z "biçim almak" fiilinden +sis sonekiyle meta+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için morfo+ maddesine bakınız.
Yeni Yunanca órfos όρφος z "bir balık türü, serranus gigas" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen orphōs ορφως z sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca sophiste "laf ebesi, zekice fakat yanlış söz söyleyen, safsatacı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen sophista sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sophistēs σοφιστης z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca sophízō σοφίζω z "becerikli olmak, sanat sahibi olmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca sophós σοφός z "akıllı, bilge" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Latince typhus "bulaşıcı bir hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca týphos τύφος z "buhar, duman" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca týphō τύφω z "tütmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için etüv maddesine bakınız.
Yeni Yunanca ve Eski Yunanca zopherós ζοφερός z "karanlık" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca zóphos ζόφος z "1. karanlık, kasvet, 2. batı" sözcüğünün sıfatıdır.
Fransızca phosphate "bir fosfor bileşiği" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Fransızca phosphore sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fosfor maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 21 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.