Parçala - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Parçala Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ġwl kökünden gelen ġāˀilat غائلة z "aniden gelen bela" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġawl غول z "aniden saldırma, üşüşme" sözcüğünün fail dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça ġūl غول z "gulyabani, aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için gulyabani maddesine bakınız.
Farsça ġūl-i biyābān غول بيابان z "aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı, kurt adam" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça ġwl kökünden gelen aynı anlama gelen ġūl غول z ve Farsça biyābān بيابان z "ıssız yer, sahra, yaban" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için yaban maddesine bakınız.
Arapça hyA kökünden gelen hayˀat هيءة z "1. biçim, görünüş, suret, kompozisyon, 2. parçalardan oluşmuş bütün, kurul, organizma, organizasyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāˀa هاء z "derli toplu ve biçimli idi" fiilinin ismi merresidir.
Farsça şikaste شكسته z "kırık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şikastan, şikan- شكستن, شكن z "kırmak, ezmek, parçalamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen şkastan, şkēn- fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde skand- "kırmak" fiili ile eş kökenlidir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca atome "maddenin daha küçük parçalara bölünemeyen zerresi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca átomon άτομον z "bölünemeyen şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca témnō, tom- τέμνω, τομ- z "kesmek, bölmek" fiilinin nötr halidir. Daha fazla bilgi için tomo+ maddesine bakınız.
Farsça būrānī بورانى z "kesilmiş hamur parçaları ve sebze ve etle yapılan bir yemek, Acem yahnisi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça aynı anlama gelen būrā بورا z sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için börek maddesine bakınız.
Fransızca démonter "sökmek, parçalarına ayırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca monter "takmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için montaj maddesine bakınız.
Fransızca concasseur "taş kırıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca concasser "(taş) kırmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince conquassare "kırmak, parçalamak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince quatere, quass- "vurmak, çarpmak, kırmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kasis maddesine bakınız.
Fransızca organiser "örgütlemek, parçaları birleştirerek işleyen bir mekanizma kurmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca organe sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için organ maddesine bakınız.
Fransızca organisme "çeşitli işlevlere sahip parçalardan oluşan bütün" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca organe sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için organ maddesine bakınız.
Fransızca variété "çeşitleme, çeşitli parçalardan oluşan müzikli gösteri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen varietas sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için varyant maddesine bakınız.
İbranice ṭrēfah טְרֵפָה z "1. leş, doğal sebeplerle ölmüş hayvan, 2. Musevi dini kurallarına aykırı, haram" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice #ṭrp טרף z "(hayvan) parçalamak, yolmak" kökünden türetilmiştir.
Moğolca mantu "bohça biçiminde hamur parçalarıyla yapılan yemek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Türkiye Türkçesinde dit- "parçalamak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dit- maddesine bakınız.
Türkçe dilinden alınan kaburga kelimesi Yüreğinde heyecan büyüdü büyüdü, göğsüne sığmayan bir gürültü kaburgalarını parçalayacaktı. - H. Z. Uşaklıgil anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 16 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.