Pairi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Pairi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça firdaws فردوس z "cennet bahçesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farādīs فراديس z "cennet bahçeleri" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca parádeisos παράδεισος z "1. Pers krallarının bahçeleri, 2. (İncilde) cennet bahçesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *paridēz "avlu, etrafı çevrili bahçe" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pairidaēza sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde daēza- "duvar" sözcüğünden per+2 önekiyle türetilmiştir. )
Farsça parast پرست z "tapan, hizmet eden" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça parastīdan پرستيدن z "tapmak, hizmet etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) paristīdan "bir kişinin veya şeyin önünde veya başında durmak, hazır durmak, hizmet etmek" fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde pairi-stā- "karşı durmak, arz etmek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *stā- "durmak" fiilinden per+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için istasyon maddesine bakınız.
Farsça parvar "besleyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça parvardan "1. beslemek, bakmak, yetiştirmek, eğitmek, 2. (esk.) tapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *pairi-var- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde var- "korumak, savunmak, bakmak" fiilinden per+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-5 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için gar1 maddesine bakınız.
Farsça bar veya bar- "1. üzere, üzeri (edat), ismin de hali, 2. yukarı doğru hareket bildiren fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça upari- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde upairi- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)uper- "üze, üst (edat)" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için super+ maddesine bakınız.
Farsça bar ā bar بر آ بر z "1. üst üste, yüz yüze, karşı karşıya, 2. benzer, denk" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça bar بر z "üst, üzeri, üzere, e doğru (edat)" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen apar+ parçacığından evrilmiştir. Orta Farsça parçacık Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen upairi- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)uper biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için ber+ maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen per+ "ön, ileri, sonuna dek" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince per "öne gitme, ilerleme, varma, tamamlama, içinden geçip çıkma bildiren edat ve fiil öneki" parçacığından alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per "ön, ileri (edat)" biçiminden türetilmiştir.
Farsça parçīn پرچين z "1. çit, bahçe etrafına çekilen sınır, 2. çiviyi çaktıktan sonra başını kıvırarak sağlamlaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde pairi-çayeiti- "etrafını çevirmek, döndürmek" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde çayeiti- "yapmak, katmak, üstüste koymak, örmek" fiilinden per+2 önekiyle türetilmiştir. (NOT: Avestaca fiil Farsça çīdan, çīn- چيدن, چين z "toplamak, dizmek, düzene koymak" fiili ile eş kökenlidir. ) Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷei-2 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için poem maddesine bakınız.
Farsça pargār پرگار z "daire çizme aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde pairi-kāra- "çevre-eden" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için +kâr maddesine bakınız.
Farsça aynı anlama gelen parī veya parrī پرى/پرّى z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen parīk sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde pairikā- "'yanında duran', Zerdüşt inancında iyi ruh, peri" sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde pairi "yan, etraf" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için per+2 maddesine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) parvāz پرواز z "1. uçma, seğirtme, 2. kanat, çatı saçağı, sundurma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *pairi-vaz "koşuşma, dolanma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vaz- "gitmek, götürmek, uçmak" fiilinden per+2 önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wegh- "gitmek, götürmek, iletmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için vagon maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.