Ozmo - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ozmo Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca cosmographie "yerküre ve yıldızların yapısını inceleyen bilim dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kósmos κόσμος z "evren" ve Eski Yunanca graphé γραφέ z "yazım, çizim" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kozmos, +grafi maddelerine bakınız.
İngilizce cosmonaut "Sovyet uzay gemileri mürettebatına verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Rusça aynı anlama gelen kosmonávt sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kósmos κόσμος z "evren" ve Eski Yunanca naútēs ναύτης z "gemici, denizci" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kozmos, navigasyon maddelerine bakınız.
Fransızca cosmopolite "çokuluslu veya uluslarüstü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kosmopolítēs κοσμοπολίτης z "dünya vatandaşı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Philon, İskenderiyeli Yahudi filozof (MÖ y. 15- MS y. 45).) Bu sözcük Eski Yunanca kósmos κόσμος z "evren" ve Eski Yunanca polítēs πολίτης z "vatandaş, hemşehri" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kozmos, politik maddelerine bakınız.
Eski Yunanca kósmos κόσμος z "1. düzen, donanım, 2. alem, dünya" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kosméō κοσμέω z "düzenlemek, çeki düzen vermek, güzelleştirmek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca cosmetique "görüntü güzelleştirmeye ilişkin [sıf.], güzellik müstahzarı [ad]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kosmetikós κοσμετικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kosméō κοσμέω z "düzenlemek, çeki düzen vermek, donatmak, güzelleştirmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kozmos maddesine bakınız.
Fransızca macrocosme "insan organizmasının büyük çapta yansıması olarak görülen evren, küçük çaplı birimlerin büyük çapta tekrarı olan organizma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca makrokósmos μακροκόσμος z "'büyük-evren'" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için makro+, kozmos maddelerine bakınız.
Fransızca microcosme "küçük alem, büyük bir bütünün özelliklerini örnekleyen küçük alem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mikrókosmos μικρόκοσμος z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mikro+, kozmos maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.