Oye - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Oye Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

İngilizce destroyer "1. yıkan, tahrip eden, 2. bir tür savaş gemisi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: İkinci anlamda 1882 ABD.) İngilizce sözcük İngilizce destroy "yıkmak, tahrip etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen destruir fiilinden alıntıdır. Eski Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen destruere, destruct- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince struere, struct- "dikmek, inşa etmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için strüktür maddesine bakınız.
Fransızca doyen "1. dekan, 2. bir topluluğun en yaşlı ve deneyimli üyesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince decanus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca dekanós δεκανός z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için dekan maddesine bakınız.
Farsça būstān veya būyistān بوستان/بويستان z "bahçe, özellikle çiçek bahçesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen bōδestān veya bōyestān fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) bōδ veya bōy "güzel koku" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bu2, +istan maddelerine bakınız.
Fransızca foyer "1. ocak, aile ocağı, 2. tiyatroda sigara içme salonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince focarium sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince focus "ocak, ateş" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fokus maddesine bakınız.
Fransızca tournoi "1. bir tür cirit oynu [esk.], 2. birkaç karşılaşmadan oluşan yarışma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tournoyer "kendi ekseni etrafında dönmek, döne döne gitmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tur1 maddesine bakınız.
Rusça troyka "üçlü şey" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça troye "üç" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *trei- "üç" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için tri+ maddesine bakınız.
Rusça kolχóz колхо́з z "kolektif çiftlik" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça aynı anlama gelen kolektivnóye χozyáistvo коллекти́вное хозя́йство z deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kolektif maddesine bakınız.
Rusça politbyuro "Sovyet Komünist Partisinin siyasi karar organı" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça politiçeskoye byuro "siyasi büro" deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için politik, büro maddelerine bakınız.
Türkçe sözcük, Belirteç halinde Ben zati çarpılmışım, beni bırak da söyle bakalım, nasıl gideceksin dağın tepesindeki köye? - A. Kulin anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.