Orm - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Orm Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce performance "icraat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce to perform "icra etmek, gereğini yerine getirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca parformer "'usulüne göre yapmak', icra etmek, gereğini yerine getirmek" fiilinden alıntıdır. Eski Fransızca fiil Latince forma sözcüğünden per+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için form maddesine bakınız.
Fransızca forme "biçim, şekil, görünüm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince forma "1. kalıp, forma, 2. biçim" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Etrüskçe yazılı örneği bulunmayan *morfa sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Etrüskçe sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen morphē μορφή z sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. ) Daha fazla bilgi için morfo+ maddesine bakınız.
Fransızca norme "kural, standart, ölçü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince norma "marangoz gönyesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Etrüskçe bir sözcükten alıntıdır. Etrüskçe bir sözcük Eski Yunanca gnōmon γνώμον z "1. bilen, gösteren, 2. marangoz gönyesi" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca gignōskō, gnō- γιγνώσκω, γνω- z "bilmek, anlamak, yargılamak, ölçmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için not maddesine bakınız.
Eski Türkçe bir sözcükten evrilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce hormone "canlılarda cinsel ve diğer işlevleri düzenleyen kimyasal salgı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1902 William Bayliss ve Ernest Starling, İng. tabipler.) Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰormáō ὁρμάω z "azdırmak, galeyana getirmek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca anormal "kuraldışı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca normal "kurala uygun" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için normal maddesine bakınız.
Fransızca déformer "biçimini bozmak, deforme etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen deformare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince formare "biçimlemek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için form maddesine bakınız.
Fransızca désinformation "'bilgilendirmeme', yanlış bilgilendirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca information "bilgi, bilgilendirme" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için enformasyon maddesine bakınız.
Fransızca dormeuse "1. uyuyan, uykucu, 2. yatak olarak kullanılabilen kanape veya şezlong" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dormir "uyumak" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen dormire sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *drm-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *drem- "uyumak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca information "haberdar olma veya etme, haber, bilgi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen informatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince informare "zihninde canlandırmak, haberdar olmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince formare "biçimlendirmek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için form maddesine bakınız.
Fransızca informel "biçim şartlarına uymayan, gayrıresmi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca formel sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için form maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.