Ore - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ore Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Yeni Yunanca kokorótsi κοκορότσι z "mısır koçanı (Arnavut ağzı, argo)" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Arnavutça kokërroz "mısır, mısır koçanı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Bulg ve Sırpça aynı anlama gelen kukuruza sözcüğünden alıntıdır.
Farsça būrak بورك z "1. hamur ve etle yapılan bir yiyecek, Acem yahnisi veya salma veya buğra aşı, 2. üçgen böreği, sembuse" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça būre veya buġre بوره/بغره z "Acem yahnisi" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Eski Türkçe bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Eski Türkçe çörek "topçuk?" sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe töri- veya törü- "türemek, yaratılmak, düzenlenmek, şekil almak" fiili ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için töz maddesine bakınız.
Eski Türkçe yöre sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca anoréxie veya İngilizce anorexia "patolojik iştahsızlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen anorexia nervosa deyiminden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1873 W.W. Gull, İng.) Latince deyim Eski Yunanca óreksis όρεξις z "iştah" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca gonorrhée "belsoğukluğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen gonorrhoía sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gónos "tohum, meni" ve Eski Yunanca rhéō "akmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için gonad, ritm maddelerine bakınız.
Fransızca chorégraphe veya choréographe "dans tasarımcısı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1701 Raoul Auger Feuillet, Fr. dans tasarımcısı.) Fransızca sözcük Eski Yunanca χoreía χορεία z "dans" (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca χorós χορός z "koro, gösteriye dans ve şarkı ile eşlik eden topluluk" fiilinden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca graphē γραφη z "yazı, kayıt" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hora, +graf maddelerine bakınız.
Yeni Latince ornithorynchus "bir tür gagalı hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca órnis, ornitho- όρνις, ορνιθο- z "kuş" ve Eski Yunanca rýnχos ρύνχος z "gaga" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ornitoloji maddesine bakınız.
Fransızca pyorrhée "akıntılı iltihap, özellikle diş etlerinde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pyorhaía πυοραία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca púon πύον z "cerahat, irin" ve Eski Yunanca rhéō ῥέω z "akmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pus2 maddesine bakınız.
Fransızca théorème "kanıtlanması gereken önerme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca theōrēma θεωρήμα z "gözetlenen şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca theōréō θεωρέω z "bakmak, gözetlemek, seyretmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca doré "altın kaplamalı, altın rengi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dorer "altınlamak, altın kaplamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen deaurare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince aurum "altın" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *aus-2 biçiminden evrilmiştir.
Fransızca ve İngilizce fluorescent "gaz ışıması ilkesine göre çalışan elektrik ampulü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1934 General Electric Co.) Fransızca sözcük İngilizce fluorescence "fluor gazı gibi elektrik akımı verildiğinde ışıma özelliği" sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1852 George Gabriel Stokes, İng. fizikçi.) Bu sözcük Yeni Latince fluor "bir element" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için flor maddesine bakınız.
İngilizce to ignore "bilmezden veya tanımazdan gelmek" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil Fransızca ignorer "bilmemek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen ignorare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ne-gnō-rō- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gnō- "bilmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için not maddesine bakınız.
Fransızca correct "doğru, düzgün" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince corrigere, correct- "düzeltmek, doğrultmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince rectus "doğru" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için reji maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.