Onuş - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Onuş Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
İngilizce bonus "ikramiye, ödül" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca bon2 "ödeme emri, kupon, senet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince bonum sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bono maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Ad halinde Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan konu kelimesi Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde yarışlıkta yapılan yarışlarda, her bir dönüşe verilen ad anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan dönü kelimesi yarışma ve karşılaşmaların sayı, zaman ya da mesafelere göre tekrarlanan birimleri anlamındadır.
Arapça ˁallama علّم z "bildirdi" ve Arapça kallama كلّم z "konuştu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ilim, kelam maddelerine bakınız.
Arapça blġ kökünden gelen balīġ بليغ z "güzel konuşan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balāġat بلاغة z "güzel konuşma" sözcüğünün sıfatıdır. Daha fazla bilgi için belagat maddesine bakınız.
Arapça dġdġ kökünden gelen daġdaġat دغدغة z "1. gıdıklama, gıcıklama, 2. anlaşılmaz şekilde konuşma, 3. kargaşa, teşviş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daġdaġa دغدغ z "gıdıkladı, anlaşılmaz şekilde konuştu vb." fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça dwr kökünden gelen dāˀirat دائرة z "döngü, dönüş, çember, halka, teker" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dawr "dönme" sözcüğünün fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için devir maddesine bakınız.
Arapça dwr kökünden gelen dawr دور z "1. dönüş, döngü, 2. zaman, çağ" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra دار z "döndü" fiilinin masdarıdır.
Arapça dwr kökünden gelen dawarān دوران z "1. sürekli ve tekrarlanan dönüş, döngü, dönüp durma, 2. mec. çağ, felek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra "döndü" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için devir maddesine bakınız.
Arapça dwr kökünden gelen dawrat دورة z "bir dönüş, döngü, dönem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra "döndü" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için devir maddesine bakınız.
Arapça ġyb kökünden gelen ġībat غيبة z "birinin gıyabında aleyhinde konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġiyāb غياب z "kayıp olma, burada olmama" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için kayıp maddesine bakınız.
Arapça ḥwl kökünden gelen ḥāl حال z "1. durum, 2. görünüm, varoluş evresi, 3. şimdiki zaman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāla حال z "döndü, dönüştü, evrildi, yöneldi, bir hale geldi, bir hal aldı, bir hale büründü, bir görüntü edindi" fiilinin masdarıdır.
Arapça χlf kökünden gelen χalaf خلف z "birinin ardından gelen veya yerine geçen, ardıl" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa خلف z "1. (birinin) yerine geçti, ardından geldi, 2. birinin ardından konuştu, topluluktan ayrı düştü" fiilinin sıfatıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice χālaf חָלַף z "1. geçme, 2. yerine geçme, mübadele etme" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḥṣl kökünden gelen ḥāṣil حاصل z "1. ürün, gelir, 2. işin veya konuşmanın özü" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için husul maddesine bakınız.
Arapça ḥawālī حوالي z "etraf, çevre" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥwl kökünden gelen ḥawl حول z "çevre" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça hāla هال z "döndü, dönüştü" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hal1 maddesine bakınız.
Arapça hḏy kökünden gelen haḏayān هذيان z "sayıklama, boş ve anlamsız konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça haḏā هذا z "sayıkladı" fiilinin masdarıdır.
Arapça χlf kökünden gelen χilāf خلاف z "1. karşı olma, karşı gelme, 2. zıtlık, karşıtlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa "birinin ardından konuştu, muhalefet etti" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için halef maddesine bakınız.
Arapça ḥwl kökünden gelen ḥīlat حيلة z "1. dönüş, döndürme, 2. çare, yöntem, çözüm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāla حال z "döndü, dönüştü" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için hal1 maddesine bakınız.
Arapça χṭb kökünden gelen χiṭāb خطاب z "nutuk, birine yönelik olarak yapılan formel konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭaba خطب z "nutuk söyledi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χṭb חטב z "1. renklendirme, alacalı yapma, 2. övme, medhetme" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça χṭb kökünden gelen χuṭbat خطبة z "formel konuşma, söylev, Cuma günü camide yapılan söylev" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭaba خطب z "nutuk söyledi" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için hitap maddesine bakınız.
Arapça ḥwl kökünden gelen iḥālat إحالة z "bir alacağı veya borcu başkasına devretme, havale etme, ciro etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawl حول z "bir şeyken başka şey olma, değişme, dönüşme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hal1 maddesine bakınız.
Arapça ḳlb kökünden gelen inḳilāb إنقلاب z "altüst olma, tersine dönme, tepetaklak olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳalb قلب z "dönme, dönüşme" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kalp2 maddesine bakınız.
Arapça ḥwl kökünden gelen istiḥālat إستحالة z "(bir süreç içinde) dönüşme, evrilme, (böcek) hal değiştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāla حال z "döndü" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hal1 maddesine bakınız.
Arapça nṭḳ kökünden gelen istinṭāḳ إستنطاق z "konuşturma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṭaḳa نطق z "konuştu" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nutuk maddesine bakınız.
Arapça ḳwl kökünden gelen ḳawwāl قوّال z "1. çok konuşan, geveze, 2. gezgin şarkıcı, davul ve flüt eşliğinde ilahi okuyan kimse" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için kavil maddesine bakınız.
Arapça klm kökünden gelen kalām كلام z "1. söz, konuşma, 2. İslami teoloji ilmi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kalama كلم z "konuştu, söyledi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ktm kökünden gelen katūm كتوم z "sır tutan, az konuşan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça katm كتم z "saklama, sesini kısma" sözcüğünün ismi mübalağasıdır.
Arapça kīmiyāˀ كيمياء z "kara büyü ilmi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca χēmeía χημεία z "simya, kara büyü, metalleri dönüştürme ilmi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χēmía χημία z "'Kara ülke', Mısır" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Bu arama sonucu toplam 30 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.