Onto - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Onto Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

İngilizce brontosaurus "bir tür dinozor" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1879 O. C. Marsh, Amer. zoolog.) İngilizce sözcük Eski Yunanca brontē βροντή z "gökgürültüsü" ve Eski Yunanca saûros σαῦρος z "kertenkele" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için dinozor maddesine bakınız.
Fransızca déontologie veya İngilizce deontology "ahlaki görevler kuramı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca deon, deont- δεον z "görev, ödev " sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deu- "yapmak, ifa etmek, bir görevi yerine getirmek " biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.
İngilizce gerontocracy "yaşlılar iktidarı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca gérōn, t- γέρων z "ihtiyar" ve Eski Yunanca kratía κρατία z "iktidar" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için geriyatri, +krasi maddelerine bakınız.
Fransızca ontologie "varlıkbilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ón, ont- όν, οντ- z "varlık, varolma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.
Fransızca compteur "sayaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca compter "saymak, hesaplamak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince computare fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kompüter maddesine bakınız.
Fransızca paléontologie "eski canlılar bilimi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için paleo+, ontoloji maddelerine bakınız.
Fransızca ponton "duba, dubalarla yapılan yüzer köprü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pontōn "yüzer platform, sal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pons, pont- "köprü" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pont- "yol, geçit" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pent- "ayak basmak, yürümek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için patika maddesine bakınız.
Fransızca tonton "çocuk dilinde amca, sevimli aptal" sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca sconto "indirim, hesaptan düşme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca scontare "indirim yapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen excomputare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince computare "hesaplamak" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kompüter maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.