Omos - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Omos Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca homosexuel "eşcinsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen homosexual sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1892 Krafft-Ebing, "Psychopathia Sexualis"in İng. çevirisinde.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰomós ὁμός z "aynı, eş" ve Latince sexus "cinsiyet" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için homo+, seks maddelerine bakınız.
Fransızca promotion "1. öne sürme, ilerletme, terfi ettirme, 2. bir malın satışını artımak için yapılan şey" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince promouere, promot- "öne sürmek, ilerletmek, terfi ettirmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince mouere, mot- "hareket etmek, hareket ettirmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mobil maddesine bakınız.
Arapça nāmūs ناموس z "yasa, töre, onur" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice nmūs veya nūmūsā נמוס/נומוסא z "yasa" sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Eski Yunanca nomós νόμος z "yasa, töre" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için +nomi maddesine bakınız.
Arapça ṭūmār طومار z "rulo halinde kâğıt veya parşömen kitap" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen tomárion τομάριον z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tómos τόμος z "1. kesilmiş şey, dilim, 2. birkaç bölümden oluşan bir kitabın her cildi, kesilip kalıplanmış papirüs rulosu, kitap" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için tomo+ maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen +drome veya dromo+ "yol, yarış pisti" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca drómos δρόμος z "1. koşu, 2. koşu yolu, pist" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca treχō, drom- τρεχω, δρομ- z "koşmak, hızlı yürümek, tırıs gitmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *drem-, dromo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *der-1 "adım atmak, koşmak, tırıs gitmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca +nomie veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen +nomy "1. düzen, yönetim, 2. yasama, kural koyma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca nomeía sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca nomós νόμος z "egemenlik, idare, yasa" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca némō νέµω z "1. paylaşmak, paylaştırmak, 2. malik olmak, egemen olmak, 3. kural koymak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nem- "pay verme, takdir etme, ölçme" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca anomalie "uyumsuzluk, sıra dışılık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰomalós ὁμαλός z "bir örnek, tekdüze, sıradan, düzenli" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰómos ὅμος z "aynı, eş, bir örnek" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için homo+ maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce anomie "kuralsızlık, yasasızlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ánomos ἄνοµος z "yasadışı, kural tanımaz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca nomós νομός z "yasa, töre" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +nomi maddesine bakınız.
Fransızca brome "kimyada bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: A. J. Balard, Fr. kimyacı (1802-1876).) Fransızca sözcük Eski Yunanca brómos βρόμος z "pis koku, gürültü" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca économie "1. iktisat bilimi, 2. tutumluluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oikonomía οικονομία z "ev idaresi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oikonómos οικονόμος z "ev idare eden, kâhya, vekilharç" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca oíkos οίκος z "ev" ve Eski Yunanca nomós νομός z "yönetim, düzen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ekoloji, +nomi maddelerine bakınız.
Fransızca hippodrome "at yarışı yapılan yer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰíppos ἱππος z "at" ve Eski Yunanca drómos δρόμος z "koşu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hipo+2, +drom maddelerine bakınız.
Fransızca homosexuel "eşcinsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen homosexual sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1892 Krafft-Ebing, "Psychopathia Sexualis"in İng. çevirisinde.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰomós ὁμός z "aynı, eş" ve Latince sexus "cinsiyet" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için homo+, seks maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca kallidrómos καλλιδρόμος z "iyi yol (düzgün döşeli yol?)" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kalē καλή z "iyi, güzel" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kal-wo- biçiminden evrilmiştir. ) ve Yeni Yunanca drómos δρόμος z "yol" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +drom maddesine bakınız.
İtalyanca commedia veya Fransızca comèdie "gülünçlü oyun" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kōmoidía κωμοιδία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kōmos κώμος z "köy eğlencesi, festival, her çeşit kaba ve gürültülü eğlence" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca kōmē κώμη z "köy" sözcüğünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca oidía οιδία z "şarkı söyleme" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için odeon maddesine bakınız.
Fransızca comique "gülünç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kōmikós κωμικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kōmos κώμος z "kaba eğlence, güldürü" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için komedi maddesine bakınız.
Fransızca chromosome "genetik kodu taşıyan DNA makromolekülü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca chromosom "'renkli madde', genetik kodu taşıyan DNA makromolekülü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1888 von Waldeyer-Hartz, Alm. anatomist (1836-1921).) Bu sözcük Eski Yunanca χrōma χρωμα z "renk" ve Eski Yunanca sóma σόμα z "madde" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kromo+ maddesine bakınız.
İngilizce lobotomy "beynin iki lobunu ayırmak suretiyle yapılan bir ameliyat" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lobe ve Eski Yunanca tómos τόμος z sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için lop1, tomo+ maddelerine bakınız.
Fransızca métronome "'ölçü düzenleyen', müzikte tempo ölçüm cihazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" ve Eski Yunanca nomós νομός z "yasa, kural, düzen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için metre, +nomi maddelerine bakınız.
Fransızca numismatique "eski para uzmanlığı, meskûkat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince numisma "geçer akçe, resmi para" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen nómisma νόμισμα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca nomízō νομίζω z "geçerli olmak, yasaya uygun olmak, resmi olmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca nomós νομός z "yasa, töre" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +nomi maddesine bakınız.
Fransızca autonomie "kendini yönetme (hakkı)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen autonomía αυτονομία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca autonómos αυτονόμος z "kendini yöneten" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için oto+1, +nomi maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce palindrome "düz ve ters okunuşu aynı olan söz veya cümle" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca palíndromos παλίνδροµος z "'geri koşan,' düz ve ters okunuşu aynı olan söz veya cümle" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca palín παλίν z "tekrar, geri dönerek" ve Eski Yunanca drómos δρόμος z "yol, koşu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +drom maddesine bakınız.
Yeni Yunanca psomín ψωμίν z "ekmek, çörek" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca psōmós ψωμός z "lokma" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen tomo+ "kesme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca tómos τόμος z "kesme, kesik" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca témnō, tom- τέμνω, τομ- z "kesmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tem- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca dame "hanımefendi, bayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince domina "ev sahibesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince domus "ev, hane" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *domos biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dem- kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.