Oksul - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Oksul Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe yok sözcüğünden +sIl sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yok maddesine bakınız.
Arapça fḳr kökünden gelen faḳīr فقير z "yoksul" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice #pḳr פקר z "deli, delirmek" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça mskn kökünden gelen miskīn مسكين z "yoksul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen meskīnā מסכנא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça muşkēnu "avam tabakası mensubu, yoksul" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça darvīş veya darvēş درويش z "1. fakir, yoksul, 2. tarikat uğruna dünya mülkünden vazgeçen kimse, zahit" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) drigūş veya dargūş "fakir" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen drigu- sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça aynı anlama gelen çingāne چنگانه z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Türkçe çıgañ "fakir, yoksul" sözcüğünden evrilmiştir.
Türkçe sözcük, Ad halinde Fakirlik, yoksulluk, ihtiyar. anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan faka kelimesi Arapça anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 6 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.