Nsf - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Nsf Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca transfert "aktarma, bir yerden başka yere taşıma veya taşınma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince transfert "'aktarır'" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince transferre, translat- "aktarmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre, lat- "taşımak, götürmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fertilite maddesine bakınız.
Fransızca transformer "şekil değiştirmek, dönüştürmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince transformare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince formare "biçimle­mek, şekil vermek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için form maddesine bakınız.
Fransızca transfusion "sıvıyı bir kaptan diğerine aktarma, kan verme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen transfundere, transfus- fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fundere, fus- "dökmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fondan maddesine bakınız.
Arapça ḥwl kökünden gelen ḥawālat حوالة z "aktarma, transfer, bir borcu başkasına devretme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hal1 maddesine bakınız.
Fransızca métaphore veya İngilizce metaphor "simgesel anlatım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca metaphorá μεταφορά z "1. transfer, başkalaşım, 2. retorikte bir sözcüğü doğal anlamı dışında kullanma, anlam kaydırması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca metaphérō μεταφέρω z "değiştirme, taşıma, başkalaştırma" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phérō φέρω z "taşımak, götürmek" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için anafor maddesine bakınız.
Fransızca transformateur "transformatör" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için transforme maddesine bakınız.
İngilizce transistor "bir tür yarı iletkenli düzenek" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1948 Shockley, Amer. fizikçi.) İngilizce sözcük İngilizce transfer resistor "aktarma direnci" deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için transfer, rezistans maddelerine bakınız.
Tr elektronik fon transferi "bankalararası bir ödeme sistemi" deyiminden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.