Nkl - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Nkl Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca ve İngilizce nomenclature "1. bilimsel bir disiplinde adlandırma sistemi, 2. Komünist Partinin devlet görevlerine atama sistemine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince nomenclatura "adıyla çağırma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince nomenclator "yüksek bir görevlinin yanında durarak gelenlerin adını ilan eden hizmetkâr, teşrifatçı, çavuş" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince nomen "ad" ve Latince calare "çağırmak, yüksek sesle ilan etmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için nominal, konsil maddelerine bakınız.
Arapça alwān ألوان z "1. renkler, 2. çok renkli, alacalı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lwn kökünden gelen lawn لون z "renk, parıltı" sözcüğünün çoğuludur.
Arapça χṭb kökünden gelen χiṭāb خطاب z "nutuk, birine yönelik olarak yapılan formel konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭaba خطب z "nutuk söyledi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χṭb חטב z "1. renklendirme, alacalı yapma, 2. övme, medhetme" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça lˁl kökünden gelen laˁl لعل z "kırmızı renkli bir süs taşı, yakut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça lāl لال z "kırmızı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ṣafīr صفير z "mavi renkli bir süs taşı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sáppheiros σάπφειρος z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen sapīr ספיר z sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Sanskritçe sanipriya शनिप्रिय z "'Satürn'ün sevdiği', a.a." sözcüğünden alıntıdır.
Arapça swy kökünden gelen sawiyyat سوية z "denklik, eşitlik, eşdeğerlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sawiya "denk idi" fiilinden türetilmiştir.
Arapça nkl kökünden gelen tankīl تنكيل z "'kaçındırma', ibret için ceza verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nukūl نكول z "kaçınma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça yāḳūt ياقوت z "kırmızı renkli değerli bir taş, yakut" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen yākand sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen yāḳund veya yākand יקנדא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰyákinthos ὑάκινθος z sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Farsça zancafr veya zincifre زنجفر/زنجفره z "kırmızı renkli bir mineral ve bundan elde edilen boya, civa sülfit" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen zngūprā veya sūngprā זנגופרא/סונגפרא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fenike dilinde bir sözcükten alıntıdır.
Eski Türkçe çal "alaca, karışık renkli, kır" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için çal- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
İngilizce angio sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce angiography "damarlara renkli bir sıvı zerkederek görüntü alma yöntemi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca angeîon αγγεῖον z "damar" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ángos άγος z "her çeşit kap, çanak" sözcüğünden +ion sonekiyle türetilmiştir.
Yeni Latince harmonica "körüklü bir müzik aleti" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1762 Benjamin Franklin, Amer. bilim adamı.) Latince sözcük Eski Yunanca ʰarmonikós ἁρμονικός z "uyumlu" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için armoni maddesine bakınız.
Fransızca basalte "koyu renkli bir volkanik kaya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen basaltes sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen basanítēs βασανίτης z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca básanos βάσανος z "mihenk taşı, altın ayarını sınamak için kullanılan kara bir taş" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Pali (geç Sanskrit) dilinde pāsāna "taş" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
İngilizce genome "yeni doğan organizmaya genetik olarak aktarılan bilginin tümü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen genom sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1920 Hans Winkler, Alm. biyolog.) Bu sözcük Eski Yunanca gignomai, gen- γίγνομαι, γεν- z "doğurmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için genetik maddesine bakınız.
Yeni Latince helium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1868 J. N. Lockyer ve E. Frankland, İng. kimyacılar.) Latince sözcük Eski Yunanca ʰélios ἑλιος z "güneş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *saəwel- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca iris "1. gözün renkli kısmı, 2. süsen bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca íris, irid- ίρις, ιριδ- z "1. gökkuşağı, 2. gökkuşağı renklerinde olan her şey, gözün renkli kısmı, süsen çiçeği" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wī-ri- "kavis, kuşak" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wei-1 "kıvırmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca kaléidoscope "mercek, ayna ve renkli kırpıntılar yardımıyla güzel şekiller oluşturan bir düzenek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen kaleidoscope sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1817 Brewster, İng. mucit.) Bu sözcük Eski Yunanca kalós καλός z "güzel" ve Eski Yunanca eîdos εῖδος z "şekil, görüntü" ve Eski Yunanca skópos σκόπος z "gösteren" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kaldırım, ide, +skop maddelerine bakınız.
Fransızca chlore "açık yeşil renkli bir gaz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce chlorine sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1810 Humphrey Davy, İng. kimyacı) Bu sözcük Eski Yunanca χlōrós χλωρός z "1. altın sarısı [esk.], 2. açık yeşil, filiz rengi" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghlō-ro- "sarı, parlak, altın" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghel-2 "parlamak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca chromatique "renkli, renge ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen χrōmatikós χρωματικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χrōma χρωμα z "renk" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kromo+ maddesine bakınız.
Fransızca chromosome "genetik kodu taşıyan DNA makromolekülü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca chromosom "'renkli madde', genetik kodu taşıyan DNA makromolekülü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1888 von Waldeyer-Hartz, Alm. anatomist (1836-1921).) Bu sözcük Eski Yunanca χrōma χρωμα z "renk" ve Eski Yunanca sóma σόμα z "madde" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kromo+ maddesine bakınız.
Yeni Yunanca lapína λαπίνα z "alaca renkli bir balık, symphodus veya labrus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca lápē λάπη z "cıvık veya vıcık, suyun üzerinde ince yağ tabakası" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca malachite "yeşil renkli bir tür yarı değerli taş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince molochitis veya malachitis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca moloχē μολοχή z "ebegümeci" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Latince melanoma "deride siyah renkli ur, bu urun yol açtığı kanser türü" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca melanóō "kararmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca mélas, melan- μέλας, μελαν- z "kara" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için melano+ maddesine bakınız.
Fransızca mosaïque "renkli taş parçacıklarından yapılan resim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen mosaico sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen opus musaicus deyiminden evrilmiştir. (NOT: Geç Latince deyim Eski Yunanca aynı anlama gelen mousíon μουσίον z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Yunanca sözcük Eski Yunanca Moúsa μούσα z "sanat tanrıçası" özel adından +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için musiki maddesine bakınız.
Fransızca topaze "yeşil veya sarı renkli bir mücevher, zeberced" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen tópazos veya topázion τόπαζος/τοπάζιον z sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.