Neyl - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Neyl Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça nḳd kökünden gelen naḳd نقد z "1. gagalama, eleştirme, 2. metal para, akçe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳada نقد z "1. gagaladı, 2. eleştirdi, eleştirel yorumda bulundu" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #nḳd נקד z "noktalama, sivri bir nesneyle tıklama " kökü ile eş kökenlidir. )
Fransızca cybernetique veya İngilizce cybernetic "yöneylem, yönetim bilimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1948 Norbert Wiener, Amer. matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca kybernētes κυβερνητες z "dümenci" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca kybernáō κυβερνάω z "(gemide) dümenci veya pilot olarak görev yapmak, yönlendirmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için guvernör maddesine bakınız.
Fransızca experiment "deney, tecrübe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince experimentum "deneyle elde edilen sonuç, kanıt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince experiri "denemek, sınamak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için eksper maddesine bakınız.
Fransızca cobaye "bilimsel deneylerde kullanılan bir tür kemirgen memeli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde kobaya sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 4 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.