Nad - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Nad Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ndw kökünden gelen munādī منادي z "tellal, çığırtkan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nidāˀ نداء z "bağırma, çağırma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için nida maddesine bakınız.
Arapça ndm kökünden gelen nādim نادم z "nedamet getiren, pişman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nadima ندم z "pişman oldu" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için nedamet maddesine bakınız.
Arapça ndr kökünden gelen nādir نادر z "az bulunan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için nedret maddesine bakınız.
Orta Yunanca Anatolía ανατολία z "Doğu ülkesi, Ege'nin doğu kıyısı ile Fırat nehri arasındaki ülke" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca anatolē ανατολη z "1. kalkış, doğuş, özellikle güneşin doğuşu, 2. doğu, 3. Ege'nin doğusu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca anatéllō ανατέλλω z "doğmak, çıkmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca téllō, tol- τέλλω, τολ- z "kalkmak, kaldırmak" fiilinden ana+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *telə- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için tolerans maddesine bakınız.
Fransızca gonade veya İngilizce gonad "üreme hücrelerini üreten organ, husye veya yumurtalık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gónos γόνος/γονη z "soy, tohum, zürriyet" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca gígnomai, gen- γίγνομαι, γεν- z "doğurmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için genetik maddesine bakınız.
Fransızca monade "Leibniz'e göre varoluşun bölünmez birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca monas, monad- μονας, μοναδ- z "birim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mónos μόνος z "bir" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mono+ maddesine bakınız.
Yeni Yunanca neatós νεατός z "tarlanın yenilenmek üzere bir yıl boş bırakılması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca neáō νεάω z "(nadastaki tarlayı) yeniden sürmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca néos νέος z "yeni" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için neo+ maddesine bakınız.
Farsça nādān نادان z "cahil, bilmez" fiilinden alıntıdır. Farsça fiil Farsça dān2 دان z "bilen" sözcüğünden na+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +dan2 maddesine bakınız.
Farsça nādīde ناديده z "görmemiş, görgüsüz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça dīde ديده z "görmüş, görülmüş" sözcüğünden na+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dide maddesine bakınız.
Fransızca grenadine "nar şurubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca grenade "nar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince granatus "'taneli', nar" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince granum "tane" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için granit maddesine bakınız.
Fransızca promenade "1. yürüyerek gezinme, gezinti, 2. gezinti yolu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca se promener "yürümek, gezinmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca mener "sürmek, gütmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. (NOT: Fransızca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *minare "a.a., özellikle hayvan gütmek" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince minari fiilinden türetilmiştir. )
İspanyolca tornado "burgaç, hortum" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük İspanyolca tornar "dönmek, döndürmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince tornare fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için torna maddesine bakınız.
Yeni Latince vanadium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1830 Nils Gabriel Sefström, İsv. kimyacı.) Latince sözcük Vanadis "İskandinav mitolojisinde bir tanrıça" özel adından türetilmiştir.
Yeni Yunanca anadóti αναδότι z "kaldıraç, ot kaldırma çatalı, yaba" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca anadínō αναδίνω z "yukarı vermek, kaldırmak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için doz maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 14 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.