Nḏr - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Nḏr Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen andro+ "erkek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anér, andr- ανέρ, ανδρ- z "erkek, er, adam" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ənr- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ner- kökünden türetilmiştir.
İngilizce android "insana benzer yaratık, insansı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince aynı anlama gelen androides sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca anér, andr- ανέρ, ανδρ- z "adam, insan" ve Eski Yunanca eîdos εῖδος z "şekil, görüntü" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için andro+, +oid maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce androgyne "erkeğe benzeyen kadın, çift cinsiyetli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anér, andr- ανέρ, ανδρ- z "erkek" ve Eski Yunanca gynē γυνή z "kadın" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için andro+, jineko+ maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce andropause "erkeklerde cinsel etkinliğin sona ermesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anér, andr- ανέρ, ανδρ- z "erkek" ve Eski Yunanca paúsis παύσις z "durma, sona erme" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için andro+, poz maddelerine bakınız.
İngilizce dendrology "ağaç bilimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca déndron δένδρον z "ağaç" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *der-drew- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deru- "1. pek ve sağlam olma, 2. ağaç" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.
Fransızca hypochondrie "hastalık hastalığı, semptomu olmayan hastalık duygusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰypoχóndrion ὑποχόνδριον z "göğüs kemiğinin altı ile mide arasındaki bölge, bu bölgede yoğunlaşan kaynağı belirsiz sancı, dalak ağrısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χóndros χόνδρος z "kıkırdak, göğüs kemiğinin alt ucu" sözcüğünün nötr halidir.
Fransızca mitocondrie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce mitochondrion "hücrelerde bulunan bir organel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Almanca Mitochondrion sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1898 Carl Benda, Alm. biyolog.) Almanca sözcük Eski Yunanca mítos µίτος z "iplik" ve Eski Yunanca χondríon χονδρίον z "tanecik" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca χóndros "tane, partikül" sözcüğünün küçültme halisidir.
Fransızca ve İngilizce palindrome "düz ve ters okunuşu aynı olan söz veya cümle" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca palíndromos παλίνδροµος z "'geri koşan,' düz ve ters okunuşu aynı olan söz veya cümle" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca palín παλίν z "tekrar, geri dönerek" ve Eski Yunanca drómos δρόμος z "yol, koşu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +drom maddesine bakınız.
Fransızca polyandrie "çok kocalılık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" ve Eski Yunanca anér, andr- ανέρ, ανδρ- z "erkek, koca" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için poli+, andro+ maddelerine bakınız.
Fransızca syndrome "bir dizi semptomun bir arada bulunmasıyla oluşan tıbbi görünüm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca syndromē συνδρομη z "birlikte koşma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tréχō, drom- τρέχω, δρομ- z "koşmak" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +drom maddesine bakınız.
Fransızca banderole "1. şerit şeklinde bayrak, 2. bez afiş, üstü yazılı kurdele" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca banderuola "bayrakçık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca bandera "bayrak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bandıra maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce mandril "köpek başlı maymun" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
İngilizce tundra "kutup bölgesine özgü donmuş bataklık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Rusça tundra sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Lappça (Saami) tun-tur "batak ova" sözcüğünden alıntıdır.
Ad sözcük, Ad halinde (köpekgiller) tilki anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 14 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.