Mutl - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Mutl Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ṭlḳ kökünden gelen muṭlaḳ مطلق z "salıverilmiş, kayıt ve şarttan bağımsız, salt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iṭlāḳ إطلاق z "salma, bırakma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için talak maddesine bakınız.
Farsça dār veya dar در z "kapı" ve Farsça sözcük Arapça saˁādat سعادة z "mutluluk" Daha fazla bilgi için saadet maddesine bakınız.
Arapça faḳaṭ فقط z "ancak, yalnız, mutlak olarak" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça flḥ kökünden gelen falāḥ فلاح z "refah, başarı, mutluluk, güvenlik, huzur, kurtuluş" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça sˁd kökünden gelen masˁūd مسعود z "mutlu" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için saadet maddesine bakınız.
Arapça sˁd kökünden gelen musāˁadat مساعدة z "yardım etme, kolaylaştırma, teşvik, onay" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saˁada سعد z "uğurlu ve mutlu idi" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için saadet maddesine bakınız.
Arapça ḳll kökünden gelen mustaḳill مستقلّ z "istiklal sahibi, mutlak yetkili" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça istaḳlāl إستقلال z "küçümseme, saymama, umursamama, bir hükümdarı hiçe sayarak boyun eğmeme" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) failidir. Daha fazla bilgi için istiklal maddesine bakınız.
Arapça sˁd kökünden gelen saˁādat سعادة z "uğur, mutluluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saˁada سعد z "uğurlu ve mutlu idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ṣfw kökünden gelen ṣafāˀ صفاء z "1. bulanık olmama, duruluk, berraklık, 2. iç huzuru, mutluluk" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için saf1 maddesine bakınız.
Arapça ṣirf صرف z "saf, arı, mutlak (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #ṣrp צרפ z "(metalleri, özellikle altın ve gümüşü) arıtma, rafine etme" kökü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen ṣarāpu sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için sarf maddesine bakınız.
Arapça srr kökünden gelen surūr سرور z "neşe, sevinç, gülme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarra سرّ z "neşelendirdi, mutlu etti, gıdıkladı" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça surrat سرّة z "göbek çukuru, umbilicus" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sır1 maddesine bakınız.
Arapça ˁyn kökünden gelen taˁayyun تعيّن z "belirginleşme, somutlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁayn "gözle görülen şey, particular" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ayn maddesine bakınız.
Arapça yaḳīnan يقينً z "mutlak surette, kesin olarak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yḳn kökünden gelen yaḳīn يقين z "kesin olma, herhangi bir akıl yürütme gerektirmeksizin bilinme" sözcüğünün zarfıdır. Bu sözcük Arapça yaḳn يقن z "kesinlikle bilme, kesin olma" sözcüğünden türetilmiştir.
Farsça rām رام z "itaatkâr, evcil, iyi huylu, mutlu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde rāman- "huzur, sükûn" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen rāma राम z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) şād شاد z "1. bol, bereketli, gür, ferah, 2. sevinçli, mutlu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen şiyāta- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷiē-t- "huzurlu" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷeiə-2 "huzurlu olmak, istirahat etmek" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca chaos "mutlak düzensizlik hali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca χáos, χaot- χάος, χαοτ- z "büyük boşluk, uçurum, yeryüzü yaratılmadan önce varolan boşluk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghau- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghēu- "boşluk" kökünden türetilmiştir.
Farsça bahre بهره z "pay, hisse, nasip" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen bahrag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe bhadra "talih, mutluluk, güzellik" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça dilşād دلشاد z "gönlü mutlu" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için dil2, şad maddelerine bakınız.
Farsça sar سر z "baş" ve Farsça mast مست z "sarhoş, mutlu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ser, mest1 maddelerine bakınız.
Farsça umīdvār اوميدوار z "umutlu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) ummēdvār sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için ümit, +vari maddelerine bakınız.
Fransızca absolut "mutlak, salt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen absolutus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince absoluere "yalıtmak, ayrıştırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince soluere fiilinden ab+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için solüsyon maddesine bakınız.
Modern Hintçe brahmán "Hindistan'da alimler sınıfına mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Hintçe sözcük Sanskritçe brahmán ब्रह्मन् z "rahip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe bráhma "Hindu inancında evrenin ruhu, mutlak varlık" sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce martini "sek vermutla yapılan bir kokteyl" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Martini & Rossi "bir vermut markası" ticari markasından türetilmiştir. Bu sözcük Alessandro Martini "İtalyan içki imalatçısı (1812-1905)" özel adından türetilmiştir.
Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen paδrām veya Soğdca patrām "neşe, huzur, mutluluk, sükûn" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *pati- "geri, tekrar (önek)" ve Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *rāma- "sükûn, barış ve mutluluk" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen rāma sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için ram maddesine bakınız.
Türkçe salt "tek, yalnız, mutlak" sözcüğünden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sal- maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.