Mutas - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Mutas Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ṣrf kökünden gelen mutaṣarrif متصرّف z "tasarruf eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taṣarruf تصرّف z "harcama veya yönetme hakkını kullanma" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için sarf maddesine bakınız.
Arapça ṣwr kökünden gelen mutaṣawwar متصوّر z "tasavvur edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taṣawwur تصوّر z "düşleme, zihninde resimleme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için suret maddesine bakınız.
Arapça ṣwf kökünden gelen mutaṣawwif متصوّف z "tasavvuf eden, sufi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taṣawwuf تصوّف z "tasavvuf ile uğraşma" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için sufi maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce mutation "değişim, başka bir hale girme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen mutatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mutari "değişmek, dönüşmek" fiilinden +tion önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *moi-to- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mei-1 "geçmek, değişmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca permutation "karşılıklı veya sıralı olarak yer değiştirme, matematikte bir işlem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince permutari "sırayla değişmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince mutari "değişmek, dönüşmek" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mütasyon maddesine bakınız.
Arapça slsl kökünden gelen mutasalsil متسلسل z "silsile halinde olan, zincirleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tasalsul تسلسل z "zincirlenme" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için silsile maddesine bakınız.
Arapça şˁr kökünden gelen mutaşāˁir متشاعر z "şairlik taslayan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şiir maddesine bakınız.
Arapça şbs̠ kökünden gelen mutaşabbis̠ متشبّث z "teşebbüs eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabas̠a شب‎ث z "bir işe girişti" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için teşebbüs maddesine bakınız.
Arapça şkl kökünden gelen mutaşakkil متشكّل z "teşekkül eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taşakkul تشكّل z "oluşma, şekillenme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için şekil maddesine bakınız.
Arapça şkr kökünden gelen mutaşakkir متشكّر z "teşekkür eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taşakkur تشكّر z "şükran duyma" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için şükran maddesine bakınız.
Fransızca amibe "tek hücreli bir canlı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca amoibē αμοιβή z "değişken" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ameíbō αμείβω z "değişmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *əmeigʷ- "hal değiştirmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mei-1 "değişmek, yer değiştirmek, göçmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mütasyon maddesine bakınız.
Fransızca commutateur "1. değiştokuş eden, 2. iki yönlü elektrik anahtarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen commutator sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince commutare "başkasıyla değiştirmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mutare "değiştirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mütasyon maddesine bakınız.
Fransızca permutation "karşılıklı veya sıralı olarak yer değiştirme, matematikte bir işlem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince permutari "sırayla değişmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince mutari "değişmek, dönüşmek" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mütasyon maddesine bakınız.
İngilizce cultivar "doğal veya yapay mutasyonla elde edilen bitki alt-türü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1923 L. H. Bailey, İng. botanikçi.) İngilizce sözcük İngilizce cultivated variety deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kültive, varyasyon maddelerine bakınız.
İngilizce mutant "1. (biyolojide) mütasyona uğramış, 2. (popüler kültürde) biyolojik değişime uğramış yaratık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce mutate "değişmek, özellikle genetik değişime uğramak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mutari "değişmek" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mütasyon maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde (din) Mutasavvıf anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan sofi kelimesi sufi anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 19 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.