Musl - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Musl Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca mousseline "tülbend" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca mussolina "1. Musullu, Musul'dan gelen, 2. Orta Doğu kökenli ince pamuklu kumaş, tülbend" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Mussolo "Kuzey Irak'ta bir kent, Musul" sözcüğünün dr. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen al-Mawṣil الموصل z özel adından alıntıdır. Bu sözcük Arapça wṣl kökünden gelen mawṣil "yol çatı, kavşak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için vasıl maddesine bakınız.
Arapça slm kökünden gelen muslim مسلم z "teslim olan, islam olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça islām إسلام z "teslim olma, direnmeme, islam dini" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için selam maddesine bakınız.
Farsça muslimān مسلمان z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça muslim مسلم z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için müslim maddesine bakınız.
Alm (İsviçre müsli veya muesli "yulaf ve kuruyemişlerden oluşan bulamaç" sözcüğünden alıntıdır. sözcük Almanca mus "yemek, aş" sözcüğünün küçültme halisidir.
Türkçe sözcük, Ad halinde (eskimiş, din) Müslüman olmayan kimse anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gayrimüslim kelimesi Arapça anlamındadır.
Fransızca amiral "Arap veya Müslümanlarda komutan, bey [xi], deniz komutanı [xiii]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arapça amīr ˁālī أميرعالى z "yüksek komutan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için emir2, ali maddelerine bakınız.
Arapça czy kökünden gelen cizyat جزية z "haraç, İslam hukukunda gayrımüslim halktan alınan vergi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gazītā גזיתא z "kelle vergisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #gzy גזי z "ödeme" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ceza maddesine bakınız.
Arapça χrc2^ kökünden gelen χarāc خراج z "vergi, İslam hukukunda gayrımüslimlerin ödediği toprak vergisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice khəragā כרגא z "vergi, özellikle bir kerelik olağanüstü vergi, salma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χorēgía χορηγία z "1. olağan dışı kamu giderlerini karşılamak için salınan vergi, 2. genelde kamu gideri, masraf" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χorēgos χορηγος z "Eski Yunan'da kamu eğlenceleri düzenlemekle görevli makam" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça wḥd kökünden gelen muwaḥḥid موحّد z "bir kılan, tevhitçi, Müslüman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḥada "tek ve bir idi" fiilinin tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için vahdet maddesine bakınız.
Arapça hdy kökünden gelen muhtadī مهتدي z "ihtida eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ihtidāˀ إهتداء z "hidayete erme, müslüman olma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için hidayet maddesine bakınız.
Arapça slm kökünden gelen muslim مسلم z "teslim olan, islam olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça islām إسلام z "teslim olma, direnmeme, islam dini" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için selam maddesine bakınız.
Farsça muslimān مسلمان z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça muslim مسلم z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için müslim maddesine bakınız.
İtalyanca organza "bir tür ince muslin" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Arapça urġancī اورغنجى z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Urġanc "Orta Asya'da bir kent, Urgenç" sözcüğünün nisbet halidir.
Arapça ḏimmī ذمّى z "1. birinin zimmeti veya himayesi altında olan, başka bir aşiretin korumasına sığınan, 2. islam hukukuna tabi gayrımüslim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏmm kökünden gelen ḏimmat ذمّة z "garanti, kefalet" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için zimmet maddesine bakınız.
Fransızca diabète "şeker hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diabétēs διαβέτης z "1. akıtan, musluk, 2. idrar-süren hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diabaínō διαβαίνω z "sürmek, içinden geçirmek, çıkarmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca baínō, bat- βαίνω, βατ- z "gitmek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için baz maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kruniá κρουνιά z "lavabo, yalak" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen krouneíon κρουνείον z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca krounós κρουνός z "çeşme, musluk" sözcüğünden +ion sonekiyle türetilmiştir.
Farsça lūle لوله z "burulmuş veya dürülmüş şey, saç burgusu, her türlü boru, kâğıttan külah, su borusu veya musluk ağzı" sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca proba veya prova "sınama, deneme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince probare "denemek, doğruluğunu veya iyiliğini sınamak, test etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince probus "iyi, doğru, dürüst, namuslu" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pro-bhwo "'düz yetişen'" biçiminden evrilmiştir.
Yeni Latince lemur "bir tür memeli hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince lemures "ölmüşlerin ruhları" sözcüğünden türetilmiştir.
Türkçe musluk مسلخ z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için musluk maddesine bakınız.
Alm (İsviçre müsli veya muesli "yulaf ve kuruyemişlerden oluşan bulamaç" sözcüğünden alıntıdır. sözcük Almanca mus "yemek, aş" sözcüğünün küçültme halisidir.
Türkçe sözcük, Ad halinde (eskimiş, din) Müslüman olmayan kimse anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gayrimüslim kelimesi Arapça anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 22 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.