Muka - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Muka Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça bi'l-muqābalat بلمقابلة z "karşılık olarak" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bi+1, mukabele maddelerine bakınız.
Arapça ḳbl kökünden gelen muḳābalat مقابلة z "karşı karşıya gelme, yüzleşme, karşılaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabūl قبول z "kabul etme, geçinme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kabul maddesine bakınız.
Arapça ḳbl kökünden gelen muḳābil مقابل z "mukabele eden, karşı gelen, karşılıklı duran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça muḳābalat مقابلة z "karşılık verme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için kabul maddesine bakınız.
Arapça qdm kökünden gelen muqaddam "önce gelen, önceki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taqdīm "önceleme, önden gitme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için kadem maddesine bakınız.
Arapça ḳdr kökünden gelen muḳaddar مقدّر z "takdir edilmiş, kaderde olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taḳdīr تقدير z "değer biçme, kaderini belirleme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için kadir1 maddesine bakınız.
Arapça ḳds kökünden gelen muḳaddas مقدّس z "kutsanmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taḳdīs تقديس z "takdis etme, kutsama" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için kudüs maddesine bakınız.
Arapça ḳdm kökünden gelen muḳaddimat مقدّمة z "takdim eden şey, önsöz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaddama قدّم z "önceledi, söze giriş yaptı" fiilinin tefˁîl vezni (II) fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için kıdem maddesine bakınız.
Arapça ḳld kökünden gelen muḳallid مقلّد z "taklit eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taḳlīd تقليد z "taklit etme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için taklit maddesine bakınız.
Arapça ḳrn kökünden gelen muḳāranat مقارنة z "dostluk, yoldaşlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarana "çift koştu, eşleştirdi" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için akran maddesine bakınız.
Arapça ḳrns kökünden gelen muḳarnas مقرنس z "İslam mimarisinde bir tür geometrik motif" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳrns kökünden gelen ḳarnsā קרנסא z "çekiç, çekiçle vurma" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳrr kökünden gelen muḳarrar مقرّر z "kararlaştırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taḳrīr تقرير z "kararlaştırma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için karar maddesine bakınız.
Arapça ḳṭˁ kökünden gelen muḳāṭaˁat مقاطعة z "ayrılma, ayrışma, yabancılaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭˁ قطع z "kesme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kat2 maddesine bakınız.
Arapça ḳtl kökünden gelen muḳātalat مقاتلة z "öldürüşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳatl قتل z "öldürme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için katil1 maddesine bakınız.
Arapça ḳwl kökünden gelen muḳāwalat مقاولة z "söyleşme, sözleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳawl قول z "söz" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kavil maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen muḳāwamat مقاومة z "karşı durma, direniş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāmat قامة z "durma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.