Muhafaz - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Muhafaz Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥfẓ kökünden gelen muḥāfaẓat محافظة z "koruma, saklama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḥifẓ حفظ z sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hıfz maddesine bakınız.
Arapça muḥafaḍat محفضة z ve Farsça kār كار z sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için muhafaza, +kâr maddelerine bakınız.
Arapça ḥfẓ kökünden gelen ḥāfiẓat حافظة z "saklayan, muhafaza eden (şey veya kadın)" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hıfz maddesine bakınız.
Arapça ḥfẓ kökünden gelen muḥāfiẓ محافظ z "muhafaza eden, korucu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça muḥāfaẓat محافظة z "koruma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için hıfz maddesine bakınız.
Arapça ṣwn kökünden gelen ṣiyānat صيانة z "koruma, muhafaza etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāna "korudu, sakladı" fiilinin masdarıdır.
tak "sert darbe sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tak2 maddesine bakınız.
Fransızca gare "büyük demiryolu durağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca garer veya guarer "korumak, muhafaza etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *waran veya *weran "bakmak, gözetmek, korumak" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wer-5 biçiminden evrilmiştir.
Fransızca garage "1. tekne veya diğer taşıt aracını kapalı yerde muhafaza etme, 2. bu amaçla kullanılan kapalı yer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca garer veya guarer "korumak, muhafaza etmek" fiilinden +age sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gar1 maddesine bakınız.
Fransızca conservatoire "1. koruma yeri, 2. müzik okulu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca conserver "korumak, muhafaza etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için konserve maddesine bakınız.
Fransızca conserve "muhafaza edilmiş yiyecek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca conserver "saklamak, muhafaza etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen conservare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince servare "hizmet etmek, bakmak, sakınmak, gözkulak olmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için serf maddesine bakınız.
Fransızca serf "bir senyöre bağlı köylü, toprak kölesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince servus "köle, hizmetçi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *serw- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ser-1 "korumak, muhafaza etmek" kökünden türetilmiştir.
İngilizce conservative "1. muhafaza edici, koruyucu, 2. siyasette muhafazakâr" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince conservativus "saklayıcı, muhafaza eden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conservare "saklamak, muhafaza etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için konserve maddesine bakınız.
İngilizce neo-con sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce neo-conservative "yeni-muhafazakâr, 1960'ların liberal ortamına tepki olarak ortaya çıkan bir Amerikan siyasi akımı" sözcüğünün kısaltmasıdır. (İlk kullanımı: 1973 Michael Harrington, Amer. sosyalist yazar.) Daha fazla bilgi için neo+, konservatif maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 14 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.