Muf - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Muf Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça fṣl kökünden gelen mufaṣṣal مفصّل z "ayrıntılı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tafṣīl تفصيل z "bölümlendirme, ayrıntılandırma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için fasıl maddesine bakınız.
Arapça fsr kökünden gelen mufassir مفسّر z "tefsir eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tafsīr تفسير z "yorumlama" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için tefsir maddesine bakınız.
Arapça ftş kökünden gelen mufattiş مفتّش z "teftiş eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fattaşa فتّش z "denetledi" fiilinin tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için teftiş maddesine bakınız.
Arapça fls kökünden gelen muflis مفلس z "iflas eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iflās إفلاس z sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için iflas maddesine bakınız.
Arapça mufradāt مفردات z "birimler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça frd kökünden gelen mufrad مفرد z "ayrışmış, birim, tekil" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça afrada إفرد z "ayırdetti, ayrıştırdı" fiilinin ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için fert maddesine bakınız.
Arapça frz kökünden gelen mufraz مفرز z "ayrılmış" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ifrāz إفراز z "ayırma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için ifraz maddesine bakınız.
Arapça frṭ kökünden gelen mufriṭ مفرط z "azan, abartan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraṭa فرط z "ileri gitti" fiilinin ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için ifrat maddesine bakınız.
Arapça fsd kökünden gelen mufsid مفسد z "fesat sokan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ifsād إفساد z "fesat sokma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için fesat maddesine bakınız.
Arapça fχr kökünden gelen muftaχir مفتخر z "iftihar eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iftiχār إفتخار z "övündü" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için fahri maddesine bakınız.
Arapça fry kökünden gelen muftarī مفتري z "iftira eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iftirāˀ إفتراء z "yalan isnatta bulunma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için iftira maddesine bakınız.
Arapça ftw/fty kökünden gelen muftī مفتي z "fetva veren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iftāˀ إفتاء z "fetva verme, hukuki görüş bildirme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Bu sözcük Arapça fatwāˀ فتواء z sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için fetva maddesine bakınız.
Fransızca camouflage "çevreye uyum sağlayarak gizleme veya gizlenme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca camoufler "gizlemek" fiilinden +age sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen camuffare fiilinden alıntıdır.
Fransızca mouflon "bir tür yaban koyunu, bu koyunun kürkü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen muflone sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen mufro sözcüğünden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 13 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.