Mole - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Mole Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca molecule "belli sayıda atomdan oluşan yığın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince moleculus "küçük yığın, molozcuk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince moles "yığın" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için moloz maddesine bakınız.
Türkçe asma lento deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lento maddesine bakınız.
Fransızca chromosome "genetik kodu taşıyan DNA makromolekülü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca chromosom "'renkli madde', genetik kodu taşıyan DNA makromolekülü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1888 von Waldeyer-Hartz, Alm. anatomist (1836-1921).) Bu sözcük Eski Yunanca χrōma χρωμα z "renk" ve Eski Yunanca sóma σόμα z "madde" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kromo+ maddesine bakınız.
Fransızca méthyle "kimyada bir molekül, CH3" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca méthylene "metil alkol, metanol" sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1834, Jean-Baptiste Dumas ve Eugene Peligot, Fr. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca methý μεθύ z "şarap" ve Eski Yunanca ʰýlē ὕλη z "ağaç, tahta" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için matiz, heyula maddelerine bakınız.
Fransızca péroxyde "kimyada bir oksijen bileşiği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca peroxy+ "iki oksijen atomundan oluşan köprü şeklinde molekül" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca oksýs οξύς z sözcüğünden peri+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için oksit maddesine bakınız.
Fransızca polymère veya Almanca polymer "kimyada bir molekülün zincirleme bileşiminden oluşan makromolekül" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1830 J. Jakob Berzelius, İsv. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" ve Eski Yunanca méros μέρος z "pay, kısım" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için poli+ maddesine bakınız.
Fransızca bicarbonate "iki karbon atomu içeren molekül" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bi+3, karbonat maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce mol "moleküler ağırlık birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce molecule "molekül" sözcüğünün kısaltmasıdır. Daha fazla bilgi için molekül maddesine bakınız.
Teflon "mutfak gereçlerinde kullanılan bir plastik madde" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Roy Plunkett & Kinetic Chemicals, ABD.) Bu sözcük İngilizce tetrafluoretylene "dört fluor molekülü içeren etilen türevi" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tetra+, flor, etil maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca mólos μόλος z "1. yığıntı, 2. denize taş yığarak yapılan dalgakıran, mendirek" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince mōlēs "küme, yığın, özellikle taş yığını" sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.