Mme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Mme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁmm kökünden gelen ˁāmmat عامّة z "kamu, halk, özellikle sıradan halk, avam" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için umum maddesine bakınız.
Arapça hmm kökünden gelen himmat همّة z "ilgi, kaygı, manen yönelme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ehemmiyet maddesine bakınız.
Arapça χmn kökünden gelen muχamman مخمّن z "tahmin edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taχmīn تخمين z "tahmin etme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için tahmin maddesine bakınız.
Arapça ḥmd kökünden gelen muḥammad محمّد z "övülmüş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taḥmīd تحميد z "hamd etme, övme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hamd maddesine bakınız.
Arapça kml kökünden gelen mukammal مكمّل z "kemale erdirilmiş olan, eksiksiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kamala كمل z "bütünleşti, olgunlaştı, erdi" fiilinin tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için kemal maddesine bakınız.
Arapça s̠umma ثمّ z "sonra, dahası" parçacığından alıntıdır.
Arapça tmm kökünden gelen tammat تمّت z "bitti (dişil üçüncü tekil şahıs)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tamām تمام z "bitme, bütün olma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tamam maddesine bakınız.
Arapça Amm kökünden gelen ummat امّة z "kavim, halk, özellikle islam toplumu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˀummətā אומתא z "kavim, aşiret" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen ummātu sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḍmm kökünden gelen ḍammat ضمّة z "Arap yazısında u sesini gösteren hareke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍamma "ekledi, bağladı" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için zam maddesine bakınız.
Arapça ḏmm kökünden gelen ḏimmat ذمّة z "1. başka bir aşiretin koruması altında olma, 2. güvence, kefalet, birinin sorumluluğu altında olma" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca sommelier "1. konaklarda alışveriş ve sofra işlerinden sorumlu hizmetkâr [esk.], 2. şarap garsonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca sommerier "yük hayvanlarına bakan kişi, beygirci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca sommier "yük hayvanı, beygir" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için somye maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
İngilizce jammer "tıkayıcı, engelleyici" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to jam "tıkamak, bir mekanizmayı çalışmaz hale getirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

Notice: Undefined variable: kac_tanim_arama in /var/www/www.etimolojiturkce.com/htdocs/search.php on line 104
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.