Menşu - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Menşu Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mansūcāt منسوجات z "dokunmuş şeyler, tekstil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nsc kökünden gelen nasc نسج z "örme, dokuma" sözcüğünün mefˁul çoğuludur.
Arapça nsb kökünden gelen mansūb منسوب z "ilişkili olan, ait olan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için nisbet maddesine bakınız.
Arapça ns̠r kökünden gelen mans̠ūr منثور z "düzyazı şeklinde olan (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nas̠ara نثر z "düzyazı yazdı" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için nesir maddesine bakınız.
Arapça ˁādī عادى z "alışılmış, sıradan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁwd kökünden gelen ˁādat عادة z "alışkanlık" sözcüğünün nisbet halidir.
Arapça ˁadlī عدلى z "adalete ilişkin, adalete ait" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için adl maddesine bakınız.
Arapça ˁalanī علنى z "gizli olmayan, açık ve aşikâr olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁln kökünden gelen ˁalan علن z "açık ve aşikâr olma" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça ˁalana علن z "açığa çıktı, aşikâr oldu" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁalawī علوى z "Ali'ye mensup olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük ˁlw kökünden gelen ˁalī "Ali b. Ebi Talib, İslam peygamberinin damadı" sözcüğünün nisbet halidir.
Arapça ˁāmmī عامّى z "avama ait, genel, bayağı" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁmm kökünden gelen ˁāmm "umuma ait" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için amme maddesine bakınız.
Arapça baˁḍī بعضى z "kısmi, kimi zaman" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bazan maddesine bakınız.
Arapça bdw kökünden gelen badawī بدوى z "çöl göçeri, bedevi" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça badīhī بديهى z "aşikâr, gözle görünen, derhal kavranan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bdh kökünden gelen badaha بده z "aniden geldi, kendiliğinden oldu, vuku buldu" fiilinin nisbet halidir.
Arapça baladī بلدى z "kente ait olan, kentsel" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça bld kökünden gelen balad بلد z "şehir, devlet" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen politeía πολιτεία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca pólis πόλεις z "müstahkem yer, kent" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için politik maddesine bakınız.
Arapça cundī "ordu mensubu, asker" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cund "ordu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gund "1. topluluk, güruh, 2. ordu" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kundak1 maddesine bakınız.
Arapça cuzˀī جزءى z "çok küçük (miktar), az" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cüz maddesine bakınız.
Arapça dāwūdī داوودى z "Davut peygamberin sesi gibi gür ve kalın ses" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Dāwūd "Davut, Kur'anda peygamber olarak zikredilen Yahudi kralı (MÖ 11. yy)" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük İbranice dāwīd דויד z "sevilen, Davut" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice #dwd דוד z "sevme" kökünden türetilmiştir.
Arapça dawrī دورى z "dönmeyle ilgili" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için devir maddesine bakınız.
Arapça durzī درزى z "Suriye ve Lübnan'da yaşayan bir dini topluluğun mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Muḥammad İsmāil al-Darzī "Dürzi dininin kurucusu (ö. 1019)" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Farsça darzī درزى z "terzi" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça acnabī أجنبى z "yabancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cnb1 kökünden gelen acnab أجنب z "(bir şeyin merkezine oranla) kenar, daha dış taraf" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça canb جنب z "yan" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için canip maddesine bakınız.
Arapça faχrī فخرى z "onursal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fχr kökünden gelen faχr فخر z "onur, gurur" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça faχara فخر z "mağrur oldu, gurur duydu" fiilinin masdarıdır.
Arapça farˁī فرعى z "ikincil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça frˁ kökünden gelen farˁ فرع z "dallanma, alt kollara ayrılma" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için füru maddesine bakınız.
Arapça fawrī فورى z "kaynayarak, ani, patlama şeklinde" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fwr kökünden gelen fawr فور z "kaynama, patlama" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için feveran maddesine bakınız.
Arapça fuḍūlī فضولى z "haddini aşan, fazlalık, gereksiz şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fḍl kökünden gelen fuḍūl فضول z "lüzümsuz, artık, fazla şey veya söz" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için fazla maddesine bakınız.
Farsça ḥaḳḳānī حقّانى z "adil, doğru, hukuka uygun" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Arapça ḥaḳḳ حقّ z sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için hak1 maddesine bakınız.
Arapça ḥnf kökünden gelen ḥanīf حنيف z "1. Kuran'da Hz. İbrahim'in dini inancını tanımlamak için kullanılan bir sıfat, 2. tek tanrıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḥnp kökünden gelen ḥanəphā חנפא z "pagan, putperest, kitabi dinlerden önceki dinlere mensup" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice χanēph חנף z "kâfir, dinsiz" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḥarbī حربى z "1. harple ilgili, 2. savaşçı, askeri sınıfa mensup kişi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için harp1 maddesine bakınız.
Arapça ḥaşarī حشرى z "haşerata ait" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥşr kökünden gelen ḥaşarat حشرة z sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için haşere maddesine bakınız.
Arapça ḥwr kökünden gelen ḥawārī حوارى z "İsa'nın 12 müridinden her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) ḥawārī "yolcu, elçi, haberci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) #ḥwr "gitmek" kökünden türetilmiştir.
Arapça ḥrf kökünden gelen ḥarīf حريف z "sanatkâr, bir mesleğe veya loncaya mensup olan kimse, meslekdaş, yoldaş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça "meslek veya sanat icra etti" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için harf maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.