Mekanizm - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Mekanizm Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

İngilizce tilt "1. cirit oyunu, 2. birini veya bir şeyi iterek yerinden oynatma, kaydırma, 3. pinball makinelerinin sarsıldığında kilitlenmesini sağlayan mekanizma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce tealt "cirit" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Fransızca hydraulique "su basıncı ile çalışan mekanizma, fizikte sıvılar mekaniği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydraulikón órganon ὑδραυλικόν όργανον z "su basıncı ile çalışan bir tür müzik makinası" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰýdōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca aulós αυλός z "boru" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hidro+ maddesine bakınız.
İtalyanca aynı anlama gelen macchina sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen machina sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca mēχanē μηχανή z "aygıt, mekanizma, özellikle makaralı kaldıraç" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mêχos μῆχος z "araç, aygıt" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *magh-1 "yapma, yarama, yapabilme, gücü olma" biçiminden evrilmiştir.
Farsça candare جندره z "baskı mengenesi, pres" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Sanskritçe yantra यन्त्र z "her tür makine, mekanizma, araç" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Fransızca appareil "cihaz, mekanizma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen appariculum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince apparatum "hazırlanmış şey, düzenek" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için aparat maddesine bakınız.
Fransızca différentiel "1. diferansiyel hesap, 2. bir hareketi ayrı hızda dönen iki aksa taşıyan mekanizma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca différence "fark, farklılaşma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince differre, dilat- "ayırmak, dağıtmak, farklı kılmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre, lat- "taşımak" fiilinden di+2 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bher-1 "taşımak, getirmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fertilite maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce installation "1. bir makam veya mevkiye atama, 2. bir sistem veya mekanizmayı kurma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince installare "bir göreve atamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stalljan "koymak, dikmek" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stol-no- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stel- "koymak, dikmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca fermoir éclair "'yıldırım kapatıcı', fermuar [esk.]" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca fermoir "kapatıcı, her türlü kilitleme mekanizması" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca fermer "kapatmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince firmare "pekiştirmek, sağlama almak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince firmus "sağlam, pek, emin" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhermo- "sağlam, sıkı" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dher- "sıkı tutmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca frein "1. gem, 2. otomobilde durdurma mekanizması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince frenum "gem" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca espagnolette "bir tür pencere kilit mekanizması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük espagnol "İspanyalı" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Espagne "İspanya" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Hispania özel adından evrilmiştir. Daha fazla bilgi için hispanik maddesine bakınız.
İtalyanca manovra veya Fransızca manoeuvre "1. (gemide) dümen tutma, 2. herhangi bir mekanizmayı yönetme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince manuoperare "elle yönetme" fiilinden türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince manu "el ile" ve Latince operari "çalıştırmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için manüel, opus maddelerine bakınız.
Fransızca organiser "örgütlemek, parçaları birleştirerek işleyen bir mekanizma kurmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca organe sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için organ maddesine bakınız.
Almanca apparat "cihaz, mekanizma" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince apparatum "hazırlanmış şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince apparare "(bir şey için) hazırlamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince parare "hazırlamak, tedarik etmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *perə-1 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için parite maddesine bakınız.
İngilizce jammer "tıkayıcı, engelleyici" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to jam "tıkamak, bir mekanizmayı çalışmaz hale getirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce clearing "temizleme, hesap kapatma" sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük İngilizce to clear "temizlemek" fiilinden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince clarus "berrak, saf" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük İngilizce clearing house "ülkeler arası karşılıklı döviz borçlarını takas eden mekanizma, bu mekanizmaya dayalı dış ticaret sistemi" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.
İngilizce synchro-mesh "farklı hızda dönen iki dişlinin hızını eşitleyen mekanizma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için senkronize maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 16 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.