Medi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Medi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça madīnat مدينة z "1. yargı çevresi, hüküm alanı, 2. kent, kent devleti, Yun pólis karşılığı " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen mdīnā veya mdīnatā מדינא/מדינתא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #dyn דינ z "yargılama, hükmetme" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için düyun maddesine bakınız.
İtalyanca commedia veya Fransızca comèdie "gülünçlü oyun" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kōmoidía κωμοιδία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kōmos κώμος z "köy eğlencesi, festival, her çeşit kaba ve gürültülü eğlence" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca kōmē κώμη z "köy" sözcüğünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca oidía οιδία z "şarkı söyleme" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için odeon maddesine bakınız.
Farsça χʷoş āmadī "hoş geldiniz" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hoş, amade maddelerine bakınız.
Fransızca médical "tıbba ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince medicus "hekim" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince mederi "ilgilenmek, kaygılanmak, tedavi etmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *med- "gerekeni yapmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için mod maddesine bakınız.
Fransızca méditation "tefekkür, derin düşünce" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince meditatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince meditari "derin düşünmek, kaygılanmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mederi "ilgilenmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için medikal maddesine bakınız.
İngilizce mediocracy "vasatın egemenliği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce mediocre "vasat, sıradan" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mediocris "orta boy" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince medius "orta" ve Latince ocris "yükselti" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için midi+, +krasi maddelerine bakınız.
İngilizce aynı anlama gelen medium sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince medium "ortada olan şey, aracı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince medius "orta, ara (sıfat)" sözcüğünün nötr halidir. Daha fazla bilgi için midi+ maddesine bakınız.
İngilizce paramedic sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce paramedical "yardımcı sağlık hizmeti veya personeli" sözcüğünün kısaltmasıdır. Daha fazla bilgi için para+2, medikal maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 8 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.