Meşr - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Meşr Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça srr kökünden gelen masrūr مسرور z "neşeli, sevinçli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça surūr سرور z "neşeli olma, gülümseme" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için sürur maddesine bakınız.
Arapça şrb kökünden gelen maşrab مشرب z "1. içme, 2. içme yeri, dere boyunda su içilen yer, 3. [mec.] bir görüş veya eğilimde olanların toplandığı yer, 4. eğilim, mezhep, ekol, fikir akımı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şurb شرب z "içme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için şarap maddesine bakınız.
Arapça şrˁ kökünden gelen maşrūˁ مشروع z "yasaya uygun, hukuki" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şer2 maddesine bakınız.
Arapça yazılı örneği bulunmayan *maşrūbāt مشروبات z "içilen şeyler, içecekler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şrb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *maşrūbat مشروبة z "içilen şey" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça şurb شرب z "içme" sözcüğünün mefˁul dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için şarap maddesine bakınız.
Arapça maşrūḥāt مشروحات z "açıklanan şeyler, açıklamalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şrḥ kökünden gelen maşrūḥat مشروحة z "açıklanan şey" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için şerh maddesine bakınız.
Arapça şrṭ kökünden gelen maşrūṭ مشروط z "koşula bağlanmış, şartlı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şart1 maddesine bakınız.
Arapça zny kökünden gelen aynı anlama gelen zināˀ زناء z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zanā زنا z "gayrımeşru cinsel ilişkiye girdi" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #zny זני z kökü ile eş kökenlidir. )
Fransızca buffet "1. üzerinde yiyecek ve içeceklerin sergilendiği masa, 2. bir tür yemek odası dolabı, 3. tren istasyonlarında yiyecek satılan yer [xix], çerez ve meşrubat dükkânı [xx] " sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Fransızca inceste "gayrımeşru cinsel ilişki (özellikle aile içi)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince incestus "yasak, haram, sınırı aşan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince castus "dini kurallara uygun, temiz, bakir" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kast maddesine bakınız.
Fransızca légitime "meşru, hukuka uygun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince legitimus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lex, leg- "kanun" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için legal maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.