Many - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Many Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca maniaque "saplantılı, deli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca maniakós μανιακός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mánia μάνια z "delilik" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mani3 maddesine bakınız.
Fransızca magnétique "mıknatıssal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen magnētikós μαγνητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca magnētēs μαγνητης z "mıknatıs" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mıknatıs maddesine bakınız.
Fransızca manière "jest, mimik, davranış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince manuarius "el hareketi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince manus "el" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için manüel maddesine bakınız.
Fransızca magnéto sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce magneto sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce magnetoelectric machine "'elektrikli mıknatıs makinesi'" deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için manyetik maddesine bakınız.
Fransızca magnésite "magnezyum silikat minerali" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için magnezyum maddesine bakınız.
İtalyanca compagna "1. gemi erzakının saklandığı depo, 2. gemi erzakı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince compania "'birlikte ekmek yeme'" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kumpanya maddesine bakınız.
Yeni Latince germanium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince Germania "Almanya" özel adından türetilmiştir.
Almanca Fasching "Almanya'nın Katolik bölgelerinde Paskalya orucundan önceki salı günü kutlanan karnaval" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Yüksek Almanca vast-schanc "'oruç dökmecesi', oruç öncesi içki veya yemek saçma [mod. Fast-Schenke]" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca antenne "1. böcek duyargası, 2. elektromanyetik alıcı ve verici anteni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince antenna "böcek duyargası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince antenna veya antemna "yelken direği" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca galaxie, galact- "Samanyolu, samanyoluna benzer diğer yıldız kümesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca galaksías γαλαξίας z "'süt yolu', Samanyolu, samanyoluna benzer diğer yıldız kümesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gála, galakt- γάλα, γαλακτ- z "süt" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *glak-t- "süt" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için lakto+ maddesine bakınız.
İngilizce holocaust "büyük felaket, özellikle Nazi Almanyasında uygulanan Yahudi soykırımı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca ʰolókaustos ὁλόκαυστος z "eski Yunan geleneğinde tamamen yakılarak tanrılara kurban edilen hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰólos ὅλος z "tüm, bütün" ve Eski Yunanca kaustós καυστός z "yanmış, yakılmış" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için holo+, kostik maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce cycle "1. çember, döngü, tekerlek, 2. elektromanyetik dalga birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cyclus "çember, döngü, tekerlek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kýklos κύκλος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷekʷlo-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷel-1 "dönmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çark maddesine bakınız.
Farsça anbār أنبار z "depo, mağaza" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen hanbārak sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe sambhāra "bir araya getirme, birikim, erzak, kumanya " sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sem- "bir, beraber, birlikte" ve Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bher-1 "taşımak, getirmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hem, +ber maddelerine bakınız.
Farsça kahkaşān كهكشان z "samanyolu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kah كه z "saman" ve Farsça kaşān كشان z "yuvarlak çadır, kubbe " sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kehribar maddesine bakınız.
Fransızca fréquence "1. tekrarlanma sıklığı, 2. elektromanyetik dalga sıklığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince frequentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince frequens, t- "sık, sıkışık, kalabalık" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhrekʷ- "tıkmak, sıkmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fars maddesine bakınız.
Fransızca eau de cologne "'Köln suyu', Köln kentinde 1709'dan itibaren Johann Maria Farina ve varisleri tarafından üretilen alkollü esans" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Cologne "Almanya'da bir kent, Köln" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Colonia Agrippinensis özel adından evrilmiştir. Bu sözcük Latince colonia "koloni" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için koloni maddesine bakınız.
Fransızca landau "bir tür dört tekerli at arabası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Landau "Almanya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.
Fransızca moduler "1. müzikte ses perdesini değiştirmek, 2. bir elektromanyetik sinyali dalgalandırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince modulari fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince modulus "müzikte ölçü" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için modül maddesine bakınız.
İngilizce manifold "1. çok katlı, çoklu, 2. gemi veya otomotivde içinden yakıt veya su boruları geçen kutu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce many "çok" ve İngilizce fold "kat, büklüm" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *falthan "katlamak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pol-t- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-3 "katlamak" kökünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için pli maddesine bakınız.
İngilizce hamburger "bir tür ekmek arası köfte" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Hamburg "Almanya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.
İngilizce tape "1. şerit, bant, 2. manyetik ses kayıt şeridi" sözcüğünden alıntıdır.
Çatana "1854'te İngiltere tarafından Osmanlı Devletine hediye edilen bir buharlı teknenin adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Çatana "Tuna nehri üzerinde bir kasaba, bugün Romanya'da Cetate" özel adından türetilmiştir.
Kalas "Romanya'da bir liman kenti, Galati" özel adından alıntıdır.
Türkiye Türkçesinde Lipiska "Leipzig, Almanya'da bir kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Slavca aynı anlama gelen Lipsko özel adından alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.