Mano - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Mano Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca manomètre "gaz basıncı ölçen araç" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1705 Pierre Varignon, Fr. matematikçi ve mucit.) Fransızca sözcük Eski Yunanca manós μανός z "düşük yoğunluklu, seyrek" ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +metre maddesine bakınız.
Yeni Latince magnolia "iri beyaz çiçekli bir ağaç" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Pierre Magnol "Fransız botanikçi (1638-1715)" özel adından türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce dragoman "(resmi görüşmelerde taraflara eşlik eden) tercüman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen dragomano sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen dragómanos δραγόμανος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Arapça aynı anlama gelen tarcumān ترجمان z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tercüman maddesine bakınız.
Fransızca manège "at terbiyesi, at eğitilen yer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca maneggio "at eğitme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca mano "el" (NOT: İtalyanca sözcük Latince manus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince agire, act- "eylemek, çalışmak, iş yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için manüel, aksiyon maddelerine bakınız.
İtalyanca manovra veya Fransızca manoeuvre "1. (gemide) dümen tutma, 2. herhangi bir mekanizmayı yönetme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince manuoperare "elle yönetme" fiilinden türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince manu "el ile" ve Latince operari "çalıştırmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için manüel, opus maddelerine bakınız.
İtalyanca paramano "kol kapağı, yen, giysi yenine yapılan büzgülü işleme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca para- "koruyan" ve İtalyanca mano "el" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için para+2, manüel maddelerine bakınız.
İtalyanca manovela "kabza, elle çalıştırılan makara" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince manualis "elle yapılan, el aleti" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için manüel maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde ilenme, beddua anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan ah kelimesi Ah alan onmaz anlamındadır. Türkçe dilinden alınan ah kelimesi Ah, ne güzeldi o Direklerarası'ndaki ramazan ve donanma geceleri. - Y. K. Karaosmanoğlu anlamındadır. sözcük, Ünlem halinde ah anlamına gelir. Türkmence sözcük, Ad halinde ah, aman, heyhat, vah, yazık anlamına gelir.
Türkçe dilinden alınan kalp kelimesi Bak ellerim nasıl titriyor, bak alnım nasıl yanıyor, bak kalbime nasıl çarpıyor. - Y. K. Karaosmanoğlu anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (anatomi) kalp, yürek anlamına gelir. Ad dilinden alınan kalp kelimesi Arapça qalb anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde (anatomi) kalp, yürek anlamına gelir. Türkmence dilinden alınan kalp kelimesi gönül anlamındadır.
Türkçe dilinden alınan utanç kelimesi O zaman tuhaf bir utanca düşüp şaşırır, başımı önüme eğerdim. - Y. K. Karaosmanoğlu anlamındadır.
Türkçe dilinden alınan lamba kelimesi Bir gaz lambasının ışığında önüme serdiğim haritayı tetkik ediyordum.- Y. K. Karaosmanoğlu anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (sayılar) sayı anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ad halinde (ruh bilimi) kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliğinin normal olmayan bir biçimde arttığı akıl hastalığı anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan mani kelimesi Heceleme: mâ·ni anlamındadır. İtalyanca sözcük, Ad halinde mano sözcüğünün çoğulu anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Köken 2 halinde Ninem bizde bulunduğu zamanlar onun koynundan başka bir yerde yattığımı hiç bilmem. - Y. K. Karaosmanoğlu anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan koyun kelimesi Kesesini koynunda taşır. anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde IPA: /t͡ʃeciˈd͡ʒi/ anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan çekici kelimesi Heceleme: çe·ki·ci anlamındadır. Türkçe dilinden alınan çekici kelimesi Necdet için bu, öbüründen daha çekici değildi. - Y. K. Karaosmanoğlu anlamındadır. Türkçe sözcük, Çekimli ad halinde çekiç sözcüğünün belirtme hâli — 3. tekil şahıs sahiplik şekli anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan çekici kelimesi IPA: /t͡ʃeciˈd͡ʒi/ anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.