Mahru - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Mahru Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça maḥrūḳāt محروقات z "yakılan şeyler, yakıt olarak kullanılan odun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥrḳ kökünden gelen maḥrūḳ محروق z "yanmış, yakılan" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça ḥarḳ حرق z "yakma" sözcüğünün mefˁuludur.
Arapça ḥrm kökünden gelen maḥrūm محروم z "yoksun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarama حرم z "yasakladı, dışladı, yoksun etti" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için harem maddesine bakınız.
Arapça χrṭ kökünden gelen maχrūṭ مخروط z "koni" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χarṭ خرط z "torna veya çömlekçi tezgâhı çevirme, tornadan geçirme" sözcüğünün mefˁuludur.
Arapça ḥrḳ kökünden gelen ḥarīḳ حريق z "yangın" ve Farsça zade زده z "vurmuş" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için mahrukat, +zede maddelerine bakınız.
Arapça ḥrḳ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *miḥraḳ محرق z "yakma aracı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraḳa حرق z "yaktı" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için mahrukat maddesine bakınız.
Orta Yunanca aforismós αφορισμός z "kilise tarafından komünyondan mahrum edilme cezası" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aphorízō αφορίζω z "sınırdışı etmek, sürgün etmek" fiilinden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰóros ὅρος z "sınır" sözcüğünden apo+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aforizm maddesine bakınız.
Farsça ḳahramān قهرمان z "İran mitolojisinde Şah Tahmasp'ın Qahtarasp tarafından tahtından mahrum edilen oğlu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kārframān "iş buyuran" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kâr, ferman maddelerine bakınız.
Fransızca déprivation veya İngilizce deprivation "mahrumiyet, mahrum etme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince deprivatio "bir şeyden mahrum etme" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince privare "1. ayrı tutmak, bağışık kılmak, 2. mahrum etmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince privus "ayrık, bağışık" sözcüğünden türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Ad halinde zekâsı pek gelişmemiş, zekâdan mahrum kimse anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan aptal kelimesi Heceleme: ap·tal anlamındadır. Türkçe sözcük, Ön ad halinde zekâsı pek gelişmemiş, zekâdan mahrum anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan aptal kelimesi Heceleme: ap·tal anlamındadır. Türkçe sözcük, Ünlem halinde küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan aptal kelimesi Aptal! Senin yerini açıkça söyledim ben. - T. Buğra anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.