Mahkem - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Mahkem Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥkm kökünden gelen maḥkamat محكمة z "yargı eylemi veya yargı yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥukm حكم z "yargılama" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça dˁw kökünden gelen daˁwāˀ دعواء z "iddia, hukuki tez, mahkemeye çağırma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için davet maddesine bakınız.
Arapça ve Farsça dīwān ديوان z "1. defter, özellikle resmi karar ve hesapların yazıldığı defter, şiir koleksiyonu, 2. yazmanlar heyeti, büro, sekretarya, mahkeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) dīvān "resmi daire, büro, sekretarya" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *dipi-vahana- "yazı evi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Akatça duppu "yazı tableti" sözcüğünden türetilmiştir. Akatça sözcük Sumerce dup- "yazı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḥcc kökünden gelen ḥuccat حجّة z "tutanak, belge, mahkemede delil" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hac maddesine bakınız.
Arapça rfˁ kökünden gelen murāfaˁat مرافعة z "birini mahkemede savunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaˁa رفع z "yükseltti, yüceltti" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ref maddesine bakınız.
Arapça rcm kökünden gelen racm رجم z "taşlayarak linç etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racama رجم z "taşlayarak idam etti" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Akatça ragāmu רגמ z "söz söylemek, mahkemede dava etmek" fiili ile eş kökenlidir.
Arapça scl kökünden gelen sicill سجلّ z "mahkeme kararlarının işlendiği defter" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice sgl kökünden gelen sigilltā "resmi belge, berat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sigillatum "'mühürlü', resmi belge, berat" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sigilla "küçük işaret, mühür, damga" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince signum "işaret" sözcüğünün küçültme halisidir.
Arapça şhd kökünden gelen şahādat شهادة z "1. şahitlik, 2. şehitlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahida شهد z "tanık oldu, tanıklık etti, mahkemede yemin etti, kelime-i şehadet getirdi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için şehit maddesine bakınız.
Fransızca apologie veya İngilizce apology "1. övgü (esk.), 2. savunma, özür dileme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca apología απολογία z "birinin lehine söylenen nutuk, mahkemede savunma nutku" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca légō, log- λέγω1, λογ- z "söz söylemek" fiilinden apo+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.
Latince basilica "Roma imparatorluğunda bir tür kamu binası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca stoa basilikē στοα βασιλικη z "'kral revakı', Atina'da yüksek mahkeme olarak kullanılan revakın adı" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca basileús βασιλεύς z "kral" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca syndicat "ortak bir çıkarı korumak için kişi veya şirketlerin kurduğu birlik, meslek örgütü, kredi konsosriyumu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince syndicus "kayyım, alacaklıların haklarını temsil etmek için mahkeme tarafından tayin edilen kimse" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sýndikos σύνδικος z "avukat, hukuki vekil, özellikle bir topluluğun haklarını savunan temsilci" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca dikē δικη z "hukuk, yargı" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dikā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deik- "işaret etmek, belirtmek, adını koymak, resmen ilan etmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dijital maddesine bakınız.
Fransızca appel "çağrı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca appeler "çağırmak, hitap etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince appellare "mahkemeye celbetmek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince pellare "gütmek, sürmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için filtre maddesine bakınız.
Fransızca barreau "1. çubuk, engel, bariyer, 2. mahkemede avukatları hakimden ayıran bariyer, 3. (mec.) avukatlar, avukat zümresi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince barrellus "çubuk, engel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen barra sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için bar1 maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen tribune sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen tribuna sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tribunalis "yüksek yönetici koltuğu, mahkeme heyetinin oturduğu koltuk" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince tribunus "eski Roma'da bir yüksek görevli, halk temsilcisi" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince tribus "1. üçerli, 2. Latin halkının bölündüğü üç soyun her biri, aşiret, kabile" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince tres, tri- "üç" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tri+ maddesine bakınız.
İngilizce panel discussion "uzman kişilerin davet edildiği tartışma oturumu, açık oturum" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce panel "1. jüri üyelerinin adının yazıldığı sayfa [esk.], 2. mahkemede jüri" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince pannellus "kumaş parçası, pano" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince pannus "kumaş" sözcüğünün küçültme halisidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pan- biçiminden evrilmiştir.
İngilizce lynch "yargısız infaz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce Lynch's law "Lynch kanunu, yargısız infaz" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük William Lynch "Virginia eyaletinde kurulan yasadışı halk mahkemelerine önayak olan Amerikalı yüzbaşı (1810 dolayı)" özel adından türetilmiştir.
İtalyanca aynı anlama gelen avvocato sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince advocatus "tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse, savunucu, avukat" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince advocare "mahkemeye çağırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince vocare "çağırmak, bağırmak, ses etmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için vokal maddesine bakınız.
İtalyanca cancelleria "mabeyn, sekretarya" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince cancellarius "1. mahkemede hakimleri halktan ayıran parmaklığın önünde duran görevli, 2. kapı bekçisi, kapıcı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince cancellī "kafes şeklinde örülü parmaklık, çit" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince canna "ince çubuk, kargı, kamış" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için kanasta maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 18 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.