Madden - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Madden Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca allotropie "kimyada maddenin bir halden diğerine geçmesi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Jöns Jakob Berzelius, İsv. kimyacı (1779-1848).) Fransızca sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka" ve Eski Yunanca trepō, trop- τρεπω, τροπ- z "dönmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alegori, tropik maddelerine bakınız.
Fransızca atome "maddenin daha küçük parçalara bölünemeyen zerresi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca átomon άτομον z "bölünemeyen şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca témnō, tom- τέμνω, τομ- z "kesmek, bölmek" fiilinin nötr halidir. Daha fazla bilgi için tomo+ maddesine bakınız.
Fransızca embolie "pihtı veya başka bir maddenin damarı tıkayarak kan dolaşımını kesmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca embolē εμβολή z "araya girme, kesinti" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balistik maddesine bakınız.
Fransızca physique "1. doğa bilimlerine verilen genel ad [esk.], 2. maddenin özelliklerini inceleyen bilim dalı [xvii]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince physica "doğa bilimi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen physikē teχnē φυσική τεχνή z deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Eski Yunanca phýsis φύσις z "doğa" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fiziyo+ maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen gaz sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca gaz "maddenin uçucu hali" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: J. B. van Helmont (1577-1644) Holl. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca χáos χάος z "dünya yaratılmadan önce varolan şekilsiz varlık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kaos maddesine bakınız.
Fransızca sublimer "1. yüceltmek, yüce bir aşamaya geçirmek, 2. fizikte katı maddenin gaz haline dönüşmesi" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince sublimare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince sublimis "yüce, çok üstün, atmosferin en üst katında olan" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince limis "sınır, uç" sözcüğünden sub+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için limit maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 6 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.