Lum - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Lum Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁlm kökünden gelen maˁlūm معلوم z "bilinen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalama علم z "bildi" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için ilim maddesine bakınız.
Arapça ẓlm kökünden gelen maẓlūm مظلوم z "zulmedilen, zulme uğrayan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için zulüm maddesine bakınız.
Farsça muslimān مسلمان z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça muslim مسلم z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için müslim maddesine bakınız.
Arapça klm kökünden gelen takallum تكلّم z "bir dili konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kelam maddesine bakınız.
Arapça slm kökünden gelen tasallum تسلّم z "verilen bir şeyi teslim alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salām سلام z sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için selam maddesine bakınız.
Arapça ˁlm kökünden gelen ˁulūm علوم z "ilimler" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ilim maddesine bakınız.
Arapça ẓlm kökünden gelen aynı anlama gelen ẓulm ظلم z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓalama ظلم z "zorbalık etti, hak ve adalete aykırı davrandı" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça ẓulmat ظلمة z "kararma, karanlık" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Arapça sözcük Akatça ṣulmu "siyah" sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Akatça ṣalāmu "karanlık olma" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Eski Türkçe öl- fiilinden +Im sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için öl- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe tulğuk sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tul- "şişmek ve kabarmak?" fiilinden +Im sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen tol- fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için dol- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca illumination "aydınlatma, aydınlanma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince illuminare "aydınlatmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen luminare fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince lumen, lumin- "ışık" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lümen maddesine bakınız.
Fransızca chalumeau "içme kamışı, ateşleme borusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince calamellus "kamışçık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince calamus "kamış, kalem" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için kalamar maddesine bakınız.
Fransızca volume "1. kitap cildi, 2. hacim, ses hacmi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince volumen "yuvarlanıp top haline getirilmiş şey, rulo, özellikle kâğıt rulosu, rulo şeklinde kitap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince voluere, volut- "kıvırmak, çevirmek, döndürmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için volta maddesine bakınız.
İtalyanca tromba "1. av borusu, hortum, 2. gemilerde kullanılan su çekme aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için trombon maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.