Lk - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Lk Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca ve İngilizce alkali "bir kimya terimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arapça ḳlw kökünden gelen al-ḳalī القلى z "kostik soda, sodyum hidroksit" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḳalā قلا z "yaktı, kızarttı" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için el3, kalye maddelerine bakınız.
Fransızca alcool "mayalı içkilerden damıtma yoluyla elde edilen kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen alcol sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça kḥl kökünden gelen al-kuḥl الكحل z "göze sürülen sürme, antimon veya kurşun sülfat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaḥala كحل z "karardı" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için el3 maddesine bakınız.
Arapça χlḳ kökünden gelen χalḳ خلق z "herhangi bir insan topluluğu, ahali" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice χlḳ kökünden gelen χelḳā חֶלְקָא z "pay, bölük, kısım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice χālaḳ חלק z "pay etme, bölme" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için halk2 maddesine bakınız.
Arapça χlḳ kökünden gelen χalḳ خلق z "yaratma, yaratış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaḳa خلق z "yarattı" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice χlḳ kökünden gelen χālaḳ חלק z "pay etme, düzeltme, düzenleme" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḥlḳ kökünden gelen ḥalḳat حلقة z "çember, halka, zincir baklası, ring" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḥasba'l-ḳadar حسب القدر z "kaderin gereği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasb حسب z "hesap, akıl yürütme, değerlendirme" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hasep, kader maddelerine bakınız.
Arapça χlḳ kökünden gelen χilḳat خلقة z "1. yaratılış, 2. yaradılış, tabiat" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için halk2 maddesine bakınız.
Arapça χlḳ kökünden gelen χulḳ خلق z "yaradılış, cibillet, karakter" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaḳa "yarattı" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için halk2 maddesine bakınız.
Arapça lḳḥ kökünden gelen ilḳāḥ إلقاح z "dölleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḳaḥa "dölledi" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.
Arapça mlk kökünden gelen milk veya mulk مِلك/مُلك z "1. sahip ve egemen olma, sahiplik, egemenlik, hükümdarlık, krallık, 2. sahip olunan şey, egemenlik alanı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka ملك z "sahip idi, egemen idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça mulkī ملكى z "mülkiyete ilişkin, mülke veya memlekete ilişkin" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mülk maddesine bakınız.
Arapça raīsu'l-kuttāb رئيس الكتّاب z "kâtiplerin başı" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça raīs رئيس z "baş" ve Arapça al-kuttāb الكتّاب z "kâtipler" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Arapça sözcük Arapça ktb kökünden gelen kātib كاتب z sözcüğünün çoğuludur. ) Daha fazla bilgi için reis, el3, kâtip maddelerine bakınız.
Arapça slk kökünden gelen silk سلك z "yol, rota" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaka "yola gitti, yolculuk etti" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için süluk maddesine bakınız.
Arapça ṭlḳ kökünden gelen ṭalḳ طلق z "pudrası kurutucu olarak kullanılan bir mineral, magnezyum silikat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça aynı anlama gelen talk تلك z sözcüğünden alıntıdır.
Arapça talḳīn تلقين z "telkin, yol gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için telkin maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.