Liv - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Liv Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça lwy kökünden gelen liwāˀ لواء z "sancak, tuğ, bir mızrağa sarılı olarak taşınan alamet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lawā لوا z "sardı, büktü" fiilinden türetilmiştir.
Arapça lwṭ kökünden gelen liwāṭat لواطة z "eşcinsel ilişki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice lewāṭā לוטא z "lanet, beddua" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük lwṭ kökünden gelen Lūṭ "Tevrat'ta eşcinsel olan oğullarını lanetleyen peygamber" özel adından türetilmiştir.
Farsça pahlavān پهلوان z "bahadır, yiğit, savaşçı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) pahlavīk "Part, MÖ 3. yy'da İran'ı istila eden ve 450 yıl egemen olan Doğu İran kavmine mensup kişi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen pahlawānī sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen parθava- sözcüğü ile eş kökenlidir.
Yeni Yunanca vivári veya livári βιβάρι/λιβάρι z "canlı balık saklama havuzu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen vivarium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vivus "canlı, sağ, diri" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷi-wo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷeiə-1 "yaşamak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için biyo+ maddesine bakınız.
Arapça alwiyat ألوية z "sancaklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lwy kökünden gelen liwāˀ لواء z "sancak" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için liva maddesine bakınız.
Arapça ṭlḳ kökünden gelen iṭlāḳ إطلاق z "1. salıverme, bırakma, boşama, azat etme, kapsamını genişletme, genelleme, 2. ad verme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için talak maddesine bakınız.
Arapça ṭlḳ kökünden gelen muṭlaḳ مطلق z "salıverilmiş, kayıt ve şarttan bağımsız, salt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iṭlāḳ إطلاق z "salma, bırakma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için talak maddesine bakınız.
Arapça ṭulūˁāt طلوعات z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭlˁ kökünden gelen ṭulūˁ طلوع z "1. (güneş veya yıldız) doğma, belirme, 2. (fikir, imge) aklına geliverme, ilham" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için talih maddesine bakınız.
İngilizce level "düzey, düzlem" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca livel veya liveau "su terazisi, yatay düzlem" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince libellum "terazicik" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince lībra "terazi" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için libre maddesine bakınız.
Fransızca niveau "su terazisi, seviye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen livel veya liveau sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen libellus sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için level maddesine bakınız.
İtalyanca lira "gümüş para birimi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Fransızca livre "1. bir tartı birimi, 2. bir libre gümüş değerinde para birimi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince libra sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için libre maddesine bakınız.
Yeni Yunanca saliá σαλιά z "tükürük, sümük" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen saliva sözcüğü ile eş kökenlidir.
Türkçe pahlavan "yiğit, kahraman, güreşçi" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için pehlivan maddesine bakınız.
Türkçe dilinden alınan direnmek kelimesi Tek tük direnen çıktıysa da çürük yumurta gibi kısa zamanda eziliverdi. - K. Korcan anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.