Linen - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Linen Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça χbr kökünden gelen χabar خبر z "bilgi, birinci elden bilinen şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabara خبر z "denedi, sınadı, tanıdı, bizzat yaşayarak öğrendi" fiilinin masdarıdır.
Hıdır İlyas "Ortadoğu halk inançlarında bereket getirici olarak bilinen iki kutsal kişilik" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça χiḍr خضر z "Kuranda adı geçen kutsal kişilik, Hızır" ve Arapça ilyās إلياس z "İbrani peygamberlerinden biri, Eliyahu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hızır maddesine bakınız.
Arapça ˁlm kökünden gelen maˁlūm معلوم z "bilinen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalama علم z "bildi" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için ilim maddesine bakınız.
Arapça ˁrf kökünden gelen maˁrūf معروف z "tanınmış, bilinen" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için irfan maddesine bakınız.
Arapça ḳbl kökünden gelen mustaḳbal مستقبل z "kendisine yönelinen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça istiḳbāl إستقبال z "yönelme" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için kabul maddesine bakınız.
Arapça zwy kökünden gelen zāwiyat زاوية z "1. köşe, açı, 2. ibadet için çekilinen köşe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zawā زوا z "katladı, kırdı, bir şeyi gizledi" fiilinin fail dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça zandīḳ زنديق z "dinden sapan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) zandīk "1. alim, yorumcu, 2. Zerdüşt dinine yeni yorum getiren sapkın peygamber Mani'nin (MS 3. yy) müritlerine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) zand "ilim, yorum" sözcüğünden türetilmiştir. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde zanta veya zainti "bilinen, bilgi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gnə-ti- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için gnostik maddesine bakınız.
Farsça āşikār veya āşkār آشكار z "açık, belli, belirgin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen āşkārak sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde āviş-kāra- "açığa çıkarmak, açık kılmak" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Avesta (Zend) dilinde āviş "belli, bilinen, görülen" sözcüğünden türetilmiştir. ) Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *āw-is- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *au-4 "duymak, algılamak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için estetik maddesine bakınız.
Farsça āşnā veya āşinā آشنا z "bilinen, tanıdık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen āşnāk sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āşnūtan, āşnāv- "duymak, algılamak, bilmek" fiilinden türetilmiştir. Orta Farsça fiil Eski Farsça ā-χşnav- "bilmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Farsça fiil Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen χşnā-, χşnās- fiilinden ?+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +şinas maddesine bakınız.
İngilizce extrapolation "1. bir metin içinden bir parçayı çıkarma, 2. (mantık ve matematikte) bilinen bir diziden hareketle dizinin bilinmeyen ögelerini çıkarsama" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce ve Latince extra "dışarı" ve İngilizce interpolation "metin içine parça ekleme" sözcüklerinin bileşiğidir. İngilizce sözcük Latince interpolare "içine katmak, donatmak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ekstra maddesine bakınız.
İngilizce paranormal "bilinen doğa yasalarına uymayan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için para+1, normal maddelerine bakınız.
İngilizce rabbit's wire "tavşan teli, bizde kümes teli olarak bilinen altıgen gözenekli tel örgü" deyiminden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 12 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.