Likö - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Likö Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca dolichocéphale "uzun kafalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca doliχós δολιχός z "uzun " (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dləgho- "uzun" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca kephalē κεφαλη z "kafa" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için longa, +sefal maddelerine bakınız.
Fransızca glucose "bir tür şeker" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca glykýs γλυκύς z "tatlı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dlku- "tatlı" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca hélicoptère sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1861 Gustave de Ponton d'Amécourt, Fr. mucit.) Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰéliks ἑλιξ z "helezon" ve Eski Yunanca pterón πτερόν z "kanat" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pt-ero biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pet- "uçmak, düşmek" kökünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için helezon, semptom maddelerine bakınız.
Fransızca glycogène "karaciğerde glikoz deposu işlevini gören bir kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için glikoz, +jen1 maddelerine bakınız.
Fransızca liqueur "1. her tür içki, 2. bir tür alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince liquor "sıvı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince liquere "akmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için likit maddesine bakınız.
Yeni Yunanca likurínos λικουρίνος z "Batı Akdeniz'e özgü bir tür küçük balık, derinsu gümüşü, argentina sphyraena" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Liguria "Kuzeybatı İtalya kıyı bölgesine verilen ad" özel adından türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Ad halinde Karbon yerine silisyumun geçtiğı organik cisimlere benzer maddelerin genel adı; ısı ve suya karşı dayanıklı olduğu için yağ, plâstik, merhem gibi maddelerin yapımında kullanılır anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan silikon kelimesi Fransızca silicone (fr) anlamındadır.
Arapça ḳūlanc veya ḳūlinc قولنج z "bağırsak ağrısı, kolik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *kōlanχos κώλαγχος z "bağırsak-sıkan" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca kōlikos κώλικος z "bağırsak ağrısı, kolik" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Yunanca sözcük Eski Yunanca kólon κώλον z "kalın bağırsak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kolon2 maddesine bakınız.
Fransızca apostolique "İsa'nın havarilerine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen apostolicus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen apostolikós αποστολικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca apóstolos απόστολος z "1. ulak, haberci, resul, 2. İsa'nın 12 müridine verilen ad, havari" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca apostéllō αποστέλλω z "(bir görevle) göndermek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca stéllō στέλλω z "göndermek" fiilinden apo+ önekiyle türetilmiştir.
Almanca Asbest veya İngilizce asbestos "ateşten etkilenmeyen bir silikon minerali, amyant" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ásbestos ἄσβεστος z "'sönmez', ateşten etkilenmeyen bir silikon minerali, amyant" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca sbennýnai, sbest- σβεννύναι z "sönmek" fiilinden an+ önekiyle türetilmiştir.
İngilizce evangelic(al) "1. İncile ait, İncilci, 2. Hıristiyanlığı aktif olarak yayma çabasında olan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen euangelikós ευαγγελικόσ z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca euángelos ευάγγελος z "1. iyi haberci, müjdeci, 2. İncil" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için incil maddesine bakınız.
Yeni Yunanca vasilikón βασιλικόν z "'kral otu', güzel kokulu bir bitki, ocimum basilicum" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca vasilikós βασιλικός z "krala ait, kralî" sözcüğünün nötr halidir. Bu sözcük Eski Yunanca basileús βασιλεύς z "kral" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bazilika maddesine bakınız.
Fransızca glycérine "kokusu şekere benzeyen bir kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Michel-Eugene Chévreul, Fr. kimyacı (1786-1889).) Fransızca sözcük Eski Yunanca glykerós γλυκερός z "tatlı, şekersi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca glykýs γλυκύς z "tatlı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için glikoz maddesine bakınız.
Fransızca hydraulique "su basıncı ile çalışan mekanizma, fizikte sıvılar mekaniği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydraulikón órganon ὑδραυλικόν όργανον z "su basıncı ile çalışan bir tür müzik makinası" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰýdōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca aulós αυλός z "boru" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hidro+ maddesine bakınız.
Fransızca hypoglycémie "kan şekeri düşüklüğü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰýpo ὑπο z "eksik, düşük" ve Eski Yunanca glykýs γλυκύς z "tatlı" ve Eski Yunanca ʰaîma ἁῖμα z "kan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hipo+1, glikoz, hemo+ maddelerine bakınız.
Fransızca colique veya İngilizce colic "bağırsak ağrısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kolikós κολικός z "bağırsağa ilişkin, bağırsak ağrısı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kólon κόλον z "bağırsak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kolon2 maddesine bakınız.
Fransızca ptérodactyle veya İngilizce pterodactyl "bir tür kanatlı dinozor" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1809 Georges Cuvier, Fr. doğabilimci.) Bu sözcük Eski Yunanca pterón πτερόν z "kanat" ve Eski Yunanca dáktylos δάκτυλος z "parmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için helikopter, daktilo maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce dextrose "glikozun türevi olan bir şeker" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince dexter "sağ" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deks- "sağ, güney" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca digestif "hazmettirici, yemekten sonra içilen likör" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince digerere, digest- "çözmek, ayırmak, hazmetmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince gerere, gest- "kılmak" fiilinden di+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için jest maddesine bakınız.
Fransızca glycogène "karaciğerde glikoz deposu işlevini gören bir kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için glikoz, +jen1 maddelerine bakınız.
İtalyanca limoncello "Napoli bölgesine özgü limon likörü" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca limone sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için limon maddesine bakınız.
Yeni Yunanca metallikón μεταλλικόν z "madeni şey" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca metallikós μεταλλικός z "madeni" sözcüğünün nötr halidir. Bu sözcük Yeni Yunanca métallon μέταλλον z "maden" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için metal maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 22 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.