Layu - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Layu Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça sAl kökünden gelen lā yusˀal لا يسءل z "'sorulmaz', sorumsuz" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil" ve Arapça yusˀal يسءل z "sorulur (şimdiki zaman edilgen eril 3. tekil şahıs)" sözcüklerinin bileşiğidir. Arapça fiil Arapça saˀala سأل z "sordu" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için la+, sual maddelerine bakınız.
Türkiye Türkçesinde bunlayu sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe bu sözcüğünden +lAyU sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bu1, öyle maddelerine bakınız.
Eski Türkçe öd "vakıt, zaman, saat" sözcüğünden +lAyU sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ödlek sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe anlayu sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe an "işaret zamiri, o" sözcüğünden +lAyU sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için o maddesine bakınız.
Türkçe "işte" sözcüğünden +lAyU sonekiyle türetilmiştir. Türkçe öyle sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için şu, öyle maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 5 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.