Lüs - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Lüs Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça cls kökünden gelen culūs جلوس z "oturma, özellikle tahta oturma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calasa جلس z "oturdu" fiilinin masdarıdır.
Arapça χlṣ kökünden gelen χulūṣ خلوص z "1. temizlik, dürüstlük, 2. dürüstlük gösterisi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için halas maddesine bakınız.
Arapça s̠ls̠ kökünden gelen s̠ulus̠ ثلث z "üçlü, üçte bir, üçlü orantıya dayalı bir tür yazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠alās̠at ثلاثة z "üç" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için selase maddesine bakınız.
Arapça ḳlṣ kökünden gelen taḳalluṣ تقلّص z "büzüşme, (giysi) çekme, kısalma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḳulūṣ قلوص z sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır.
Moğolca ulus "kağan ailesinin her bir üyesine tahsis edilen ülke, devlet, pay" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen ülüş sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ülü- "pay etmek?" fiilinden +Iş sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için üleş- maddesine bakınız.
Fransızca balustrade "trabzan parmaklığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca balustre "özel şekilli trabzan kolonu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince balauster "nar çiçeği" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen balaústion βαλαύστιον z sözcüğünden alıntıdır.
Yeni Latince phallus "erkek cinsel organı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca phállos φάλλος z "ereksiyon halinde erkek cinsel organı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhl-n-os biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhel-2 "şişmek, kabarmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balon maddesine bakınız.
Fransızca hallucination "hezeyan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ʰallucination "bunalım, sayıklama" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰalýssō ἁλύσσω z "bunalmak" fiilinden türetilmiştir.
Yeni Yunanca kílistra κύλιστρα z "cambazhane, oyun yeri, ahırın bir bölümü" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kylistērion veya kýlistra κυλιστηριον/κύλιστρα z "'yuvarlanma yeri', hayvanların toz ve çamurda debelendiği yer" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kylíndō κυλίνδω z "yuvarlanmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için silindir maddesine bakınız.
Fransızca exclusif veya İngilizce exclusive "dışlayıcı, münhasır" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince excludere, exclus- "dışlamak, kapatıp dışarıda bırakmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince claudere, claus- "kapatmak" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kloz maddesine bakınız.
Fransızca evolution "evrim, gelişme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince evolutio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince evoluere "(tomar veya katlı bir şey) açmak, çözmek, salmak, (kitap) okumak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince voluere "dönmek, döndürmek, yuvarlanmak, yuvarlamak" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için volta maddesine bakınız.
Fransızca illustration "1. aydınlatma, ışıtma, 2. bir kitabı resim veya renklerle süsleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince illustrare "aydınlatmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince lustrare "aydınlatmak, parlatmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince lustrum "parıltı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lostra maddesine bakınız.
Fransızca mollusque "yumuşakça (hayvan ailesi)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince molluscus "yumuşakça" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mollis "yumuşak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mola maddesine bakınız.
Fransızca peluche "uzunca tüylü post, kürk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *piluceus "tüylü, uzunca tüylü post, kürk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pilus "kıl, tüy" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pelür maddesine bakınız.
Fransızca résolution "baskı veya elektronik ekranda görüntü yoğunluğu" veya İngilizce resolution "çözüm, çözünüm, baskı veya elektronik ekranda görüntü yoğunluğu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince resoluere "çözmek, unsurlarına ayrıştırmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince soluere, solut- "gevşetmek, çözmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için solüsyon maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.