Lük - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Lük Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḳwl kökünden gelen ḳīl u ḳāl قيل و قال z "'denildi ve dedi', dedikodu" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kavil maddesine bakınız.
Arapça χlḳ kökünden gelen maχlūḳ مخلوق z "yaratılmış olan, yaratık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaḳa خلق z "yarattı" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için halk2 maddesine bakınız.
Arapça mlk kökünden gelen mamlūk مملوك z "sahibi bulunan, sahipli, köle" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mülk maddesine bakınız.
Arapça slk kökünden gelen sulūk سلوك z "bir yola veya mesleğe girme, tarikat mensubu olma, gidiş, davranış, hal ve hareket" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaka سلك z "yola gitti, seyahat etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁlḳ kökünden gelen taˁalluḳ تعلّق z "ilgili olma, ilgi gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalāḳat "ilgi" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için alaka maddesine bakınız.
Arapça mlk kökünden gelen tamalluk تملّك z "malik olma, mülk edinme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen milk veya mulk ملك/مُلك z sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için mülk maddesine bakınız.
Eski Batı Türkçesinde kuşluk sözcüğünden evrilmiştir.
Sırpça plug "toprağı yarmak için öküzler tarafından çekilen demir alet" sözcüğünden alıntıdır. Sırpça sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen plug sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kelt dillerinde aynı anlama gelen plov- sözcüğünden alıntıdır.
Eski Türkçe böl- fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için böl- maddesine bakınız.
Eski Türkçe çulık sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe oluk sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe odul- "oyulmak, oyuk olmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için oy- maddesine bakınız.
Farsça kundurak كندرك z "bir tür güzel kokulu reçine, boswellia thurifera ağacı ve zamkı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen kunduruka veya kundarikā कुन्दुरुक z sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca blocco "bahriyede bir limanı giriş çıkışı kesecek şekilde muhasara etme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Fransızca aynı anlama gelen blocus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca bloc-huis "müstahkem mevki, karakol" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için blok maddesine bakınız.
Fransızca fluctuation "dalgalanma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fluctuare "dalgalanmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fluctus "dalga" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince fluere, flux- "akmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için flor maddesine bakınız.

Notice: Undefined variable: kac_tanim_arama in /var/www/www.etimolojiturkce.com/htdocs/search.php on line 104
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.