Lük - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni
Lük · Araması için Sonuçlar
Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.
Ar ḳīl u ḳāl قيل و قال [#ḳwl] "denildi ve dedi", dedikodu
Ar maχlūḳ مخلوق [#χlḳ mef.] yaratılmış olan, yaratık Ar χalaḳa خلق yarattı
Ar mamlūk مملوك [#mlk mef.] sahibi bulunan, sahipli, köle
Ar sulūk سلوك [#slk msd.] bir yola veya mesleğe girme, tarikat mensubu olma, gidiş, davranış, hal ve hareket Ar salaka سلك yola gitti, seyahat etti
Ar taˁalluḳ تعلّق [#ˁlḳ V msd.] ilgili olma, ilgi gösterme Ar ˁalāḳa ͭ ilgi
Ar tamalluk تملّك [#mlk V msd.] malik olma, mülk edinme Ar milk/mulk ملك/مُلك a.a.
<< BTü kuşluk
Sırp plug toprağı yarmak için öküzler tarafından çekilen demir alet EAlm plug a.a. Kelt plov- a.a.
ETü böl- +Ik
<< ETü çulık
<< ETü oluk
ETü odul- oyulmak, oyuk olmak +Ik
Fa kundurak كندرك bir tür güzel kokulu reçine, boswellia thurifera ağacı ve zamkı Sans kunduruka/kundarikā कुन्दुरुक a.a.
İt blocco bahriyede bir limanı giriş çıkışı kesecek şekilde muhasara etme Fr blocus a.a. Hol bloc-huis müstahkem mevki, karakol
Fr fluctuation dalgalanma Lat fluctuare dalgalanmak +tion Lat fluctus dalga Lat fluere, flux- akmak
Fr frottage sürtünme, a.a. Fr frotter sürtünmek << OLat *frictare [freq.] a.a. Lat fricare ovmak, sürtmek
Fr luxe gösteriş, gösterişli << Lat luxus, luxur- aşırılık, israf, tantana, debdebe
marka Lux bir tür geliştirilmiş gaz lambası 1901 AB Lux, İsveç firması. Lat lux, luc- ışık
TTü oluk çocuk TTü ol- olmak, oluşmak, hasıl olmak
kolluk devriye +çI kolla- devriye dolaşmak +Ik
solu- +Ik
Toplam 21 sonuç bulundu!

Son Zamanlarda Gözde Aramalar