Ky - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ky Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḳys kökünden gelen miḳyas مقيس z "ölçek" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kıyas maddesine bakınız.
Arapça uḳyānūs اوقيانوس z "dünyanın çevresini saran sınırsız deniz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ōkeanós ωκεανός z sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳyd kökünden gelen taḳyīd تقييد z "bağlama, sınırlama, şarta bağlama" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kayıt maddesine bakınız.
Fransızca maquillage "boya ve güzellik malzemeleriyle görüntüsünü değiştirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca maquiller "boyamak, süsleyerek değişik hale sokmak" fiilinden +age sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Holandaca maken "yapmak" fiilinden türetilmiştir. Holandaca fiil Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *makōn biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için maç maddesine bakınız.
Latince colloquium "görüşme, müzakere" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince colloqui "görüşmek, müzakere etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince loqui, locut- "konuşmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tlokʷ- veya *tolkʷ- biçiminden evrilmiştir.
İngilizce americium "yapay bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Glenn Seaborg, Amer. kimyacı.) İngilizce sözcük America "bir kıta" özel adından türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1507 Martin Waldseemüller, Alm. coğrafyacı.) Bu sözcük Americus Vespucci "yeni kıta fikrini popülerleştiren İtalyan tacir ve seyyah (1454-1512)" özel adından türetilmiştir.
Tokyo "Japonya'da bir şehir" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Japonca Tōkyō 東京 z "doğu başkenti" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ˁayyūḳ عيّوق z "keçi yıldızı, Capella, gökyüzünün en yüksek yeri" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca benzène "çeşitli maddelerden elde edilen organik solvent" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ve Venedikçe labenzoe veya benzoe "styrax ağacından elde edilen kokulu reçine" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça lubān cāwī لبان جاوى z "Cava zamkı, styrax ağacından elde edilen kokulu reçine" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça lubān لبان z "zamk, kokulu reçine" ve Arapça cāwāˀ جاواء z "Hint Okyanusunda bir ada, Cava" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için labne maddesine bakınız.
Arapça ḥky kökünden gelen ḥikāyat حكاية z "anlatma, anlatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakā حكا z "anlattı, hikâye etti, taklit etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḳyd kökünden gelen inḳiyād إنقياد z "bağlanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḳayd قيد z sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kayıt maddesine bakınız.
Farsça ve Arapça ḳaḳnūs "kendi küllerinden doğan efsane kuşu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Süryanice ḳūḳnus "kuğu kuşu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kýknos κύκνος z sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳāmūs قاموس z "1. dünyayı çevreleyen engin deniz, okyanus, 2. Fīrūzabadi'nin ünlü Arapça sözlüğünün adı [xv], sözlük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ōkeanós ωκεανός z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için okyanus maddesine bakınız.
Arapça kyf kökünden gelen kayfiyyat كيفيّة z "nasıllık, nitelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kayfa كيف z "nasıl" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça kayf كيف z "durum" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için keyif maddesine bakınız.
Arapça kyf kökünden gelen kayf كيف z "durum, ruh hali, özellikle iyi ruh hali, hoşnutluk" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça kūmat كومة z "yığın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kýma κύμα z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kýō κύω z "şişmek, kabarmak, top gibi olmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *keuə- "içi boşalmak" biçiminden evrilmiştir.
Arapça ˁrc kökünden gelen miˁrāc معراج z "1. merdiven, 2. Hz Muhammed'in Receb ayının 27ci gecesi gökyüzüne tırmanması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça murūc مروج z "tırmanma" sözcüğünün alet adıdır.
Arapça smw kökünden gelen samāˀ سماء z "1. üst, yüksek, en üstte olan, 2. çatı, tavan, ayakkabının üst kısmı vb. 3. gökyüzü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça samā سما z "yüksek idi, yükseldi, yüceldi" fiilinin masdarıdır.
Arapça samāwī سماوى z "gökyüzüne ait, göksel, gök rengi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça smw kökünden gelen samāˀ سماء z sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için sema1 maddesine bakınız.
Arapça şkw/şky kökünden gelen şakwāˀ شكواء z "şikâyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakā شكا z "şikâyet etti" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için şikâyet maddesine bakınız.
Arapça şkw/şky kökünden gelen şikāyat شكاية z "yakınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakā شكا z "yakındı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥky kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *taḥkiyyat "hikaye etme, anlatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥikāyat "hikaye etme, anlatı" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hikâye maddesine bakınız.
Arapça ˁummān عمّان z "1. Arabistan'ın güneydoğusunda bir ülke, 2. bu ülkenin güneyi ile Hindistan arasındaki deniz, Hint Okyanusu" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḏky kökünden gelen ḏakāˀ ذكاء z "1. parlama, parıltı, ateşin harlı yanması, 2. keskin koku, 3. (mec.) zihin pırıltısı, keskin kavrama yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏakā ذكا z "parladı, ateş harlandı" fiilinin masdarıdır.
Arapça zkw/zky kökünden gelen zakāͭ زكاة z "İslamiyette her yıl servetten ödenen sadaka, zekât" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice zky kökünden gelen zəkūt זכות z "aklanma, beraat, hayır işi yapma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice zəkā, zākah זָכָה, זְכָא z "arınma, suçtan aklanma, haklı çıkma" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ḏky kökünden gelen ḏakī ذكى z "parıltılı, zekâ sahibi olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏakāˀ ذكاء z "parıltı, zekâ" sözcüğünün sıfatıdır. Daha fazla bilgi için zekâ maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kiminon κύμινον z "baharat olarak yenen bir tohum, cuminus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kýminon κύμινον z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kamūnā כמונא z sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen kamūnu sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen gamun veya kumul sözcüğünden alıntıdır.
Farsça āsuman veya āsmān آسمن z "gökyüzü, sema" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen āsmān- sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe kök "gökyüzü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kö- "kalkmak, yukarı olmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için götür- maddesine bakınız.
İngilizce angora "1. Ankara kenti, 2. tiftik keçisi, tiftik yünü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Türkçe Anġara "Ankara" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Ánkyra άνκυρα z "a.a. " özel adından alıntıdır.
Fransızca ancrage "demirleme, çapa atma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ancre "gemi demiri, çapa" sözcüğünden +age sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen ancora sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ánkyra άγκυρα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ank-ulo- "bükük şey, kanca, çengel" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ank- "bükmek, kıvırmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca encyclopédie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince encyclopaedia "genel eğitim programı [xvi], her konuya değinen eğitici kitap [xviii]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca enkýklios ενκύκλιος z "genel olarak" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca kýklios κύκλιος z "dairesel, çember şeklinde, genel" sözcüğünden en+ önekiyle türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca paídeúō παίδεύω z "eğitmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sikl, pedo+ maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 32 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.