Kurallar - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kurallar Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça dyn1 kökünden gelen dīn دين z "inanç ve ibadet kuralları sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen dēn sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde daenā- "a.a., özellikle Ahuramazd veya Zerdüşt dini" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḥşm kökünden gelen ḥaşamat حشمة z "hicap, dini kurallar uyarınca erkeğin dizden bele kadar olan kısmını örten giysi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaşama حشم z "utandı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için haşmet maddesine bakınız.
Arapça şrˁ kökünden gelen şarˁ شرع z "1. açık yol, rota, 2. özellikle İslam dininin yolu, İslami hukuk kurallarının tümü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraˁa شرع z "1. başladı, girişti, 2. yasa koydu, düzenledi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ṭrf kökünden gelen ṭurfat طرفة z "yeni ve hoşa giden şey, icat, ender ve görülmemiş şey" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük İbranice ṭrf kökünden gelen ṭrefah טְרֵפָה z "Musevi dini kurallarına aykırı şey, bidat" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için turfa maddesine bakınız.
Farsça murdār مردار z "İslami kurallara göre kesilmemiş hayvan cesedi, dinen kirli sayılan her şey" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) murdār "leş, ceset" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) murdan, mīr- "ölmek" fiilinden türetilmiştir. Orta Farsça fiil Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen mar- sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için mert maddesine bakınız.
Fransızca inceste "gayrımeşru cinsel ilişki (özellikle aile içi)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince incestus "yasak, haram, sınırı aşan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince castus "dini kurallara uygun, temiz, bakir" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kast maddesine bakınız.
Fransızca caste "Hint toplumunu oluşturan dört sınıfın her biri, sınıf, zümre" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce casta "dini kurallara uyan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince castus "a.a., ahlaklı, bakir" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca ve İngilizce code "yasa derlemesi, (mec.) her türlü kurallar sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cōdex, cōdic- "1. ağaç kütüğü, 2. büyük defter, yasa külliyatı" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kodeks maddesine bakınız.
Fransızca codifier "kuralları sistemli olarak belirlemek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince codificare fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince codicem facere deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kod, faktör maddelerine bakınız.
İbranice kaşer כָּשֵׁר z "uygun, özellikle Musevi dini kurallarına uygun" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice #kşr "uygun olma, uyma, başarma" kökünden türetilmiştir.
İbranice ṭrēfah טְרֵפָה z "1. leş, doğal sebeplerle ölmüş hayvan, 2. Musevi dini kurallarına aykırı, haram" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice #ṭrp טרף z "(hayvan) parçalamak, yolmak" kökünden türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Ad halinde yasa koyma, yasa yapma, teşri anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan yasama kelimesi (hukuk) genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma anlamındadır.
Türkçe dilinden alınan kural kelimesi Dil bilgisi kuralları. anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 13 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.