Kolu - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kolu Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁḳrb kökünden gelen ˁaḳrab عقرب z "1. zehirli bir haşere, akrep, 2. sivri uçlu bir tür çengel, 3. saatin kısa kolu" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁaḳrəbā עקרבא z "akrep" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen ˁaḳrāb עקרב z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen aḳrabu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça fsχ kökünden gelen tafassuχ تفسّخ z "sakatlanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaχa فسخ z "kolunu veya bacağını çıkardı, hukuken geçersiz kıldı" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için fesih maddesine bakınız.
Farsça bāzū بازو z "üst kol, kolun omuzla dirsek arasında kalan bölümü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen bāzūg sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen bāzav-, bāzu- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe bāhu "kol" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhāghu-s "kol" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca empirique "deney ve gözleme dayanan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca empeirikós εμπειρικός z "teoriye değil deneye dayanmayı sabunan bir tıp ekolü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca empeiría εμπειρία z "deneyim" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca peiráō πειράω z "denemek, teşebbüs etmek" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *perya- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-3 "sınamak, tehlikeye girmek veya sokmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca gnostique veya İngilizce gnostic "antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gnōstikós γνωστικός z "bilen, bilgili, antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gignōskō, gnō- γιγνωσκω, γνω- z "bilmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gnō- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için not maddesine bakınız.
Yeni Yunanca mángano μάγγανο z "makaranın çevirme kolu, mancınık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mánganon μάγγανον z "makaralı düzenek" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için mancınık maddesine bakınız.
Fransızca pragmatique "1. gerçeğe ve eyleme yönelik olan, pratik sonuçları olan, 2. William James (1842-1910) tarafından önerilen felsefe ekolüne bağlı olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca prágma πράγμα z "iş, eylem" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca prássō, prag- πράσσω, πραγ- z "yapmak, başarmak, sonuca ulaştırmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pratik maddesine bakınız.
Fransızca stoïque "1. Kitium'lu Zenon'un (MÖ 335-264) felsefe ekolüne mensup olan, 2. acıya dayanıklı, tevekkül sahibi, kaderci" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen stoikós στοικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca stóa στόα z "revak, sütunlu avlu" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için stoa maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen piston sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca pistone "havan kolu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca pistare "havanda dövmek" fiilinin büyütme halidir. Daha fazla bilgi için pesto maddesine bakınız.
İngilizce cool "1. soğuk, 2. (argo) kendinden emin ve şık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kôluz "soğuk" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gel-2 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için jöle maddesine bakınız.
Türkçe dilinden alınan bel kelimesi Kolum, boynundan beline doğru kayıyor. - Y. Z. Ortaç anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde bel anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde bel anlamına gelir. Ad dilinden alınan bel kelimesi bel (kazma aracı) anlamındadır. Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde belki anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan bel kelimesi بل‏ anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (renkler) ak, beyaz anlamına gelir. Ad sözcük, Ön ad halinde (renkler) ak, beyaz anlamına gelir. Volapük dili sözcük, Ad halinde (doğa bilimi, yüzey bilimi, coğrafya) dağ anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ad halinde bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan en kelimesi En kolay iş yemek, çiğnemeden yutulmaz anlamındadır. sözcük, Bağlaç halinde ve anlamına gelir. sözcük, Bağlaç halinde ve anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde yen (giysi kolu) anlamına gelir. Ad dilinden alınan en kelimesi Eski Türkçe jäng anlamındadır. Ad sözcük, Belirteç halinde en anlamına gelir. Ad dilinden alınan en kelimesi Eski Türkçe jäng anlamındadır. Rakam sözcük, Rakam halinde bir anlamına gelir. sözcük, Bağlaç halinde ve anlamına gelir. İspanyolca sözcük, Belirteç halinde içinde anlamına gelir. İsveççe sözcük, Rakam halinde bir anlamına gelir. Karaçay Balkarca sözcük, Eylem halinde inmek anlamına gelir. Eylem sözcük, Eylem halinde inmek anlamına gelir. Rakam sözcük, Rakam halinde bir anlamına gelir.
Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde savaş, cenk anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan ceng kelimesi جنگ‏ anlamındadır. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde yen anlamına gelir. Karaçay Balkarca dilinden alınan ceng kelimesi elbise kolu anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde savaş anlamına gelir. Kürtçe sözcük, Ad halinde savaş anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 13 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.