Kolla - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kolla Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça farˁī فرعى z "ikincil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça frˁ kökünden gelen farˁ فرع z "dallanma, alt kollara ayrılma" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için füru maddesine bakınız.
Arapça furūˁ فروع z "bir atadan gelen çocuk ve torunlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça frˁ kökünden gelen farˁ فرع z "dallanma, alt kollara ayrılma" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça faraˁa فرع z "dallandı, budaklandı" fiilinin masdarıdır.
Arapça frˁ kökünden gelen tafarrūˁ تفرّوع z "dallanma, kollara ayrılma" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen farˁ فرع z sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdar ıdır. Daha fazla bilgi için füru maddesine bakınız.
Arapça wly kökünden gelen walāyat ولاية z "1. yakın olma, yanında olma, 2. koruma ve kollama, gözkulak olma, bir sorumluluk üstlenme, bir işin başında durma, velilik, valilik, evliyalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waliya ولى z "yakın idi, yanında idi, gözetti, yönetti" fiilinin masdarıdır.
Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kólla κόλλα z "nişasta, tutkal, yapıştırıcı" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca paternalisme "koruyucu ve kollayıcı babalık, pederşahi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince paternalis "babaya ilişkin" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pater "baba" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için patron maddesine bakınız.
Fransızca révérence "1. saygı, hürmet, 2. saygıyla eğilme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen reverentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince revereri "hürmet duymak, saygı göstermek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince vereri "saygı göstermek, gözetmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-4 "gözetmek, kollamak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca spéculation "1. gözetleme, gözlemleme, fırsat kollama [esk.], 2. fiyat hareketlerinden yararlanmak amacıyla alıp satma, 3. tahmin ve teori üzerinden akıl yürütme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince speculari "gözetlemek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince speculum "gözetleme yeri, bakanak" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince specere, spect- "bakmak, gözetlemek" fiilinden +ul+ sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *spek- kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ispiyon maddesine bakınız.
Türkçe kolluk "devriye" sözcüğünden +çI sonekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Türkçe kolla- "devriye dolaşmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kol maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.