Kire - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kire Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça aynı anlama gelen girac گرج z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gīrā גירא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen gīru sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen gir sözcüğünden alıntıdır.
Yeni Yunanca keramídi κεραμείδι z "pişmiş topraktan yapılan çömlek, tuğla" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kéramos κέραμος z sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kerə-mo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ker-4 "ateş, yakma" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için karbon maddesine bakınız.
Arapça btl kökünden gelen batūl بتول z "bakire, evlenmemiş genç kız" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice btūlā בתולא z "bakir genç erkek" veya Aramice/Süryanice btūltā בתולתא z "bakire, genç kız" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ṣdḳ kökünden gelen ṣadaḳat صدقة z "fakire para verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ṣdaḳā צדקא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #ṣdḳ צדק z "erdemli olma, adil olma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca calcaire "kireçli, kireçtaşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince calcarium "taş, kireçtaşı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince calx, calc- "1. taş, özellikle kireçtaşı (kalsiyum oksit), dama ve üçtaş gibi oyunlarda oyun taşı, 2. topuk, topuk kemiği" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca χáliks χάλιξ z "taş" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Fransızca nymphomane "aşırı cinsel isteği olan kadın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca nymphē νύμφη z "1. bakire, genç kız, gelin, 2. klitoris veya kızlık zarı" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nu(m)bh- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sneubh- "gerdeğe girme" kökünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca manía μανία z "delilik" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için mani3 maddesine bakınız.
Yeni Latince palladium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1804 William Hyde Wollaston (1766-1828), İng. kimyacı.) Latince sözcük Pallas "1802'de keşfedilen bir asteroid" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pallas παλλας z "1. genç kız, bakire, 2. tanrıça Athena'nın lakabı" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca parthénogénèse "bakire doğum, döllemesiz üreme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca parthénos παρθένος z "bakire" ve Eski Yunanca génesis γένεσις z "doğum" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca gígnomai, gen- γίγνομαι z "doğmak veya doğurmak" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +jen1 maddesine bakınız.
Fransızca céramique "çömlekçilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca keramikós κεραμικός z "çömleğe ilişkin, çömlekçilik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kéramos κέραμος z "pişmiş topraktan çömlek" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kiremit maddesine bakınız.
Farsça aynı anlama gelen tangīre veya tankīre تنگيره/تنكيره z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Fransızca béton "çimento veya kireç harcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince bitumen "1. akçaağaçtan elde edilen reçine, 2. genelde reçine, zift, yapıştırıcı madde" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Kelt dillerinde yazılı örneği bulunmayan *betu- "akçaağaç" sözcüğünden alıntıdır.
Almanca ve Fransızca ve İngilizce karst "bir tür kireçli yer oluşumu" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Karst "Slovenya'da bir bölge" özel adından türetilmiştir.
Fransızca travertin "bir tür kireçtaşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca travertino veya tivertino "Roma yakınındaki Tivoli'de çıkarılan taş türü, traverten" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince Tiburtinus "Tivoli'ye ait, Tivoli'li" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Tibur "Tivoli kentinin eski adı" özel adından türetilmiştir.
Yeni Yunanca toúgla τούγλα z "pişmiş topraktan yapılan çatı örtüsü, kiremit" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince tegula "çatıcık, kiremit" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tegere, tect- "örtmek" fiilinin küçültme halisidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)teg- biçiminden evrilmiştir.
İngilizce calculator "hesap makinası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce calculate "hesaplamak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince calculare, calculat- "abaküs veya benzeri bir araçla hesaplamak" fiilinden alıntıdır. Geç Latince fiil Latince calculus "çakıltaşı, oyun veya hesap için kullanılan taş parçası" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince calx, calc- "kireçtaşı, taş" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için kalker maddesine bakınız.
İtalyanca cimento "duvarcı harcı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince caementum "1. kırık taş, mıcır, 2. taş duvarın iç bölümüne doldurulan kırık taş ve kireç karışımı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince caedere, caes- "kesmek, kırmak, bıçak veya keski vurmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +sid maddesine bakınız.
Yeni Latince calcium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1808 Sir Humphrey Davy, İng. kimyacı.) Latince sözcük Latince calx, calc- "kireç veya kireçtaşı (kalsiyum oksit)" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kalker maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde dar, küçük açıklık anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan delik kelimesi dar, küçük çukur anlamındadır. Türkçe dilinden alınan delik kelimesi Hangi evden istedilerse gittim, dama çıktım, akan delik kiremidi buldum, yerine sağlam kiremit koydum. - H. S. Tanrıöver anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde delik anlamına gelir. Ad dilinden alınan delik kelimesi Delik büyük, yama küçük anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde Kiremit ve tuğla tozlarının kireç ve su ile karıştırılmasından elde edilen bir çeşit harç anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan horasan kelimesi Farsça anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 19 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.